Férové platy, férové penze

Pozvánky

Férové platy, férové penze

23. 3. 2016

Konference je vyvrcholením mezinárodního projektu „Férové platy, férové penze“, který upozorňuje na téma odlišných výší penzí v důsledku rozdílného odměňování žen a mužů. Přináší témata stáří, chudoby a otevírá diskuzi o nerovnosti finančního ohodnocení seniorů/ek a s tím souvisejících dopadů na jejich každodenní život.

Konference se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové a zároveň pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana Jiřího Dienstbiera. Záštitu převzala i radní MČ Prahy 5 pro oblast správy bytů a privatizace, sociální bydlení, občanskou společnost paní Tatiana Konrádová. 

Místo konání: NH Hotel, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5

Datum: 23.3.2016

Registrace: 8,30 - 9,00

Změna programu vyhrazena.

Tlumočení z angličtiny zajištěno.

Účast na konferenci je bezplatná. Počet míst je limitován. Své případné dotazy zasílejte na email: dita.jahodova@osops.cz

Registrace online na: https://docs.google.com/forms/d/1uQVM2cLvGSWpifyHMFgjvxhPlR3qR-ZeVxi-FT_...

Program konference naleznete v pdf formátu pod textem.