Charitativní aukce a výstava uměleckých děl

Pozvánky

Charitativní aukce a výstava uměleckých děl

28. 11. 2017

Galerie Českých center a Soroptimist klub Praha zvou na charitativní aukci uměleckých děl tří předních českých malířů a jedné fotografky, která se bude konat ve prospěch činnosti ACORUS, z.ú. Aukce se uskuteční v úterý 28.11. 2017 v 19 hodin v Galerii Českých center, Rytířská 31, Praha 1.

Jedná se o aukci umělců Borise Jirků, Vladimíra Suchánka, Dany Kyndrové a Ivana Grubera, která bude spojena také s prodejní výstavou fotografií a linorytů dalších spřátelených výtvarníků a rukodělných výrobků klientek centra ACORUS.

Vstupné na aukci činí 100,- Kč a bude zároveň příspěvkem na provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi, které zažily domácí násilí.

V případě zájmu potvrďte svou účast do 22.11. na adresu: tajemnice@ktf.cuni.cz.

 Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.