4. pražský běh v červených šatech // 4th Prague Red Dress Run

Pozvánky

4. pražský běh v červených šatech // 4th Prague Red Dress Run

3. 7. 2019

Připojte se všichni, oblečte si své nejlepší červené šaty a pomozte vybrat peníze na charitu!

Ve středu 3. července 2019 budou pražští Hash House Harriers ve spolupráci s ROSA v ulicích Prahy pořádat 4. ročník běhu Red Dress Run.

ROSA poskytuje podporu a útočiště obětem domácího násilí.

Setkáme se 3. července v organizaci ROSA, v ulici Na Slupi 14, Praha 2 - v přízemí, v pasáži domu (měli bychom se sejít v 18:30 a vyrazit v 19:00).

(tramvajová zastávka Botanická zahrada, tramvaj 14,18,24)

Můžete se přímo na místě převléct a bezpečně si uložit věci, které by vám při běhu překážely. Běh začíná po registraci a bude krátký, vítáni jsou všichni bez ohledu na běžecké schopnosti, můžete běžet i jít pomalu.

Jakmile se všichni zaregistrují, vydáme se na trasu. Běh by měl skončit kolem 20:30.

Registrační poplatek činí 200,- Kč, tyto peníze obdrží přímo ROSA a přispějí na provoz azylového domu pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí, a jejich děti, dále na krizovou linku pro oběti násilí a poskytování odborného poradenství obětem trestných činů. Více informací o projektu naleznete na www.darujspravne.cz a www.darcovskasms.cz.

Podporu ROSA můžete vyjádřit také zasláním DMS nebo přímou platbou na sbírkový účet organizace, viz informace níže.

Oběti domácího násilí lze podpořit zasláním dárcovské SMS ve formátu „DMS ROSA“ na 87 777. Cena zprávy je 30 Kč a ROSA z této částky obdrží 28,50 Kč.

Organizaci ROSA můžete přispět také přímou platbou na sbírkový účet - 2848609349/0800.

Pokud se vám nepodaří se akce zúčastnit, zvažte prosím alespoň některou z těchto možností.

Jak již bylo řečeno, běh bude poměrně krátký, nebudeme závodit, takže se může zúčastnit kdokoliv. Pokud se k nám nemůžete připojit, alespoň nás prosím zastavte na ulici, až nás potkáte, a přispějte na dobrou věc!

Prosíme, abyste tuto akci sdíleli s co nejvíce svými přáteli, protože čím více lidí se zapojí, tím více peněz pro tuto prospěšnou organizaci můžeme získat.

Více o tradici Red Dress Run se dozvíte zde http://nolareddress.com/. ON ON!
-------------------------------------------------------------------------------------------

Come one, come all, and put on your best red dress to raise money for charity!

On Wednesday July 3rd 2019 the Prague Hash House Harriers, in association with ROSA, will be hosting the 4th Annual Red Dress Run through the streets of Prague.

ROSA provides support and shelter for victims of domestic violence.

We will meet on July 3rd at the offices of ROSA, in Na Slupi 14, Prague 2 - on the ground floor, in the passage of the house - (we should meet at 18:30 and start the run at 19:00).

(tram stop Botanická zahrada, tram 14,18,24)

where you can register and change clothes and where we can keep your stuff safe. The run starts after registration and will be short, and people of all abilities are welcome.

There will be changing facilities and somewhere to leave bags for the duration of the run. Once registration is over, we'll set off for the trail, with both runners and walkers’ trails, and everything should be over by 8.30pm, even for the slow runners.

The registration fee is 200CZK, and this money will go directly to ROSA and will contribute to a refuge for women who are victims of domestic violence and their children, a hotline for victims of violence, and the provision of expert advice to victims of crime. More information about the project can be found at www.darujspravne.cz and www.darcovskasms.cz.

You can also support ROSA separately by sending a DMS or making a direct payment to their direct debit account, details of which can be found here;

Victims of domestic violence can be supported by sending a donor SMS in the 'DMS ROSA' format to 87 777. The price of the message is CZK 30, and ROSA will receive CZK 28.50 from this amount.

You can also contribute to the ROSA Center by making a direct payment to their collection account - 2848609349/0800 - If you are not able to make it to the event please consider at least contributing something through one of these options if you can.

As already stated, the run will be fairly short and is not competitive, so everyone is welcome regardless of fitness levels. And if you can't join us, please at least stop us in the street and donate to the charity!

Please also pass this event on to as many friends as you can, as the more people we can have running through the streets the more money we can raise for this fantastic charity.

You can learn more about the Red Dress Run tradition here http://nolareddress.com/. ON ON!