Rada České televize bude bez žen kulhat na obě nohy

Rada České televize bude bez žen kulhat na obě nohy

22. 4. 2015

„Považuji za velmi problematické, že mediální výbor sněmovny nevybral mezi 15 adepty na pět volných míst v Radě ČT ani jednu ženu,“ komentuje aktuální výběr kandidátů do Rady České televize předsedkyně Kongresu žen Marcela Linková. Rada České televize v květnu obmění třetinu svého složení. Již nyní je jasné, že mezi nově zvolenými členy Rady ČT nebude žádná žena. Kongres žen, jehož hlavním tématem pro rok 2015 jsou „Ženy a média“, výběr pouze mužských kandidátů kritizuje. Přidala se k němu i největší síť ženských organizací Česká ženská lobby a nově vzniklá Genderová expertní komora ČR.

Rada ČT v novém složení bude i nadále připomínat pánský klub. Z 15 členek a členů v ní zasedne jediná žena, což činí necelých 7 %.

Rozhodnutí poslanců podle organizací prosazujících rovnost žen a mužů narušuje základní princip veřejnoprávních médií – jejich vyváženost. „Média veřejné služby mají ze své podstaty povinnost být otevřená všem skupinám obyvatelstva. Ženy a muži tvoří ve společnosti dvě poloviny, není tedy možné, aby v orgánu, který má zastupovat veřejnost, byla pouze jediná žena,“ říká předsedkyně Genderové expertní komory Veronika Šprincová. Vážně tedy hrozí, že Rada České televize bude kulhat na obě nohy.

„Mezi 52 uchazeči bylo 10 žen. Není to tedy o tom, že by relevantní instituce nenabídly vhodné kandidátky. Šance nominovaných mužů dostat se do užšího výběru byla téměř třetinová, ženám nedal mediální výbor šanci žádnou,“ hodnotí volbu mediálního výboru poslanecké sněmovny Marcela Linková. Rada České televize je významným dozorovacím orgánem veřejnoprávního televizního vysílání, s významnými kompetencemi v rozhodování o rozpočtu nebo dlouhodobém plánování.

Rada ČT momentálně obměňuje třetinu svého složení a její nové obsazení bude zvoleno v květnu. Nyní tedy byla ideální příležitost ke změně. Zastoupení žen v radách veřejnoprávních médií je v České republice dlouhodobě nízká. Poslanecká sněmovna v tom zjevně problém nevidí.