2. ročník Kongresu žen v přípravě

2. ročník Kongresu žen v přípravě

28. 10. 2014

V Praze a v Brně se na podzim sejdou ženy z médií, veřejné správy, neziskového sektoru a byznysu, aby společně diskutovaly nad tím, jak změnit postavení žen v médiích. Za účasti významných osobností, jako jsou Sylvie Lauder (Respekt), Pavlína Kvapilová (mediální analytička), Jana Ciglerová (Mf Dnes) a Filip Rožánek (mediální expert), budou hledat řešení jak změnit stávající situaci, kdy 85 % všech expertů a expertek vystupujících v médiích tvoří muži. Odstartují tak přípravy druhého ročníku Kongresu žen, který se bude konat 20. června 2015 a jehož cílem je motivovat vedení českých mediálních společností k podpoře žen také ve vedoucích a rozhodovacích pozicích.

„Rádi bychom inspirovali česká média ke změně, která bude ku prospěchu všem. Je prokázáno, že nedostatek žen v rozhodovacích pozicích a posilování genderových stereotypů brání ekonomickému a sociálnímu rozvoji společnosti,“ vysvětluje zaměření druhého ročníku Kongresu žen předsedkyně jeho organizačního výboru Anna Kárníková. Podle zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) z roku 2013 patří Česká republika k evropským zemím s nejmenším počtem žen v rozhodovacích pozicích v médiích.

Také analýza „Global Media Monitoring Project“ z roku 2010 zaměřená na 108 zemí světa upozorňuje, že česká média opomíjejí téma genderové nerovnosti a diskriminace a naopak tento problém svým informováním umocňují:

ženy tvoří pouze 23 % všech námětů ve zpravodajství, muži pak 77 %;
muži tvoří 85 % všech expertů a expertek oslovených médii a 70 % všech mluvčích, kteří se objeví ve zpravodajství;
pouze 3 % reportáží v českých médiích popírá genderové stereotypy, skoro polovina zpráv (44 %) naopak tyto předsudky posiluje;
ženy referují ve velké míře o zprávách lokální úrovně (60 %), na vytváření mezinárodních zpráv se podílí pouze 1/3 žen (33 %)**.

V rámci příprav Kongresu žen proběhnou kromě dvou pracovních setkání (Praha, 29. 10. a Brno 14. 11.) také dva expertní kulaté stoly (v lednu a v únoru 2015), u kterých usednou zástupci a zástupkyně vydavatelství, ředitelé a šéfredaktoři/šéfredaktorky médií, mediální analytici i expertky a experti z akademického sektoru. Debatovat budou nad klíčovými tématy, která se stanou podkladem pro formulaci rezolucí druhého ročníku kongresu.

Podle výstupů „Global Media Monitoring Project“ z roku 2010 by měla Česká republika přijmout etický kodex s doporučeními týkajícími se využívání genderově sensitivního jazyka a zavést genderové přístupy do vzdělávání budoucích i současných novinářů.

„Genderová rovnost v médiích by již měla být standardem, ale kupodivu stále není. Situace v Česku se nelepší, jak dokazují i výsledky zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z loňského roku,“ uvedla Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme (že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.

Druhý ročník Kongresu žen se uskuteční pod záštitou České ženské lobby, s podporou Nadace Open Society Fund Praha, z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.