Síť k ochraně demokracie

ČŽL je součástí Sítě k ochraně demokracie, která propojuje šechny, kdo stojí o zdravou demokracii a chtějí ji chránit.

Vyhodnocujeme, co trápí českou demokracii. Dlouhodobě spolupracujeme s předními experty a expertkami. O zjištěních informujeme širokou veřejnost, média a politiky. Vytváříme prostor pro diskuzi a hledáme řešení. Jsme širokou platformou pro nacházení shody na největších příležitostech i hrozbách. Nacházíme expertní shodu, koordinujeme aktéry z nevládního sektoru a připravujeme půdu pro prosazení potřebných změn. Nabízíme různé možnosti, jak se podílet na rozvoji demokracie. Zajišťujeme fungování akční sítě na ochranu před hrozbami. Zájemcům o užší spolupráci z řad firem a občanské společnosti umožňujeme sdílet podstatné informace i konkrétní nabídky a nabízíme společná setkání.