Tancem proti násilí / One Billion Rising

Tancem proti násilí / One Billion Rising

1. 1. 2018

Každým rokem pořádáme událost Tancem proti násilí, která má za cíl upozornit na závažnost problému násilí na ženách a vyjádřit solidaritu ženám, které násilí zažily nebo jím jsou ohroženy. Situace v České republice je alarmující. Fyzické nebo sexuální násilí zažilo 32 % žen, tedy téměř každá třetí žena.[1] Pojďme s tím něco udělat! Dejme najevo, že násilí na ženách a dívkách nebudeme tolerovat.

Tancem proti násilí se připojujeme k celosvětové kampani One Billion Rising, v rámci které na Valentýna tančí miliony lidí po celém světě stejný tanec, aby na problém násilí upozornili.  

Do tanečního happeningu Tancem proti násilí 2017 se nám povedlo zapojilo víc než 100 lidí, mužů i žen, kteří se shromáždili na Palackého náměstí v Praze, aby společně upozornili na závažnost problému násilí na ženách a dívkách. V tento den veřejný i mediálni prostor tématem žil. Upozornime na toto důležité téma opět.  

Tancem proti násilí 2018

Tančit budeme i letos. Přidejte se k celosvětové flash mob akci proti násilí a společně ukažme, že nám násilí na ženách a dívkách není lhostejné.

Tance se nemusíte bát. Naučíte se ho přímo na místě od zkušené taneční skupiny Direction, pod vedením Milana Odstrčila, bývalého tanečníka 420 people. 
Akci podporuje také Taťána Gregor Brzobohatá, filmový kritik Kamil Fila, herečka Alena Antalová, a další známe osobnosti se přidávají. 

V rámci události jsme vyhlásili také osvětovou soutěž Tancem proti násilí pro žáky a žákyně základních a středních škol. Zapojujeme tak i mladé lidi do kampaně proti násilí na ženách. Vítězný tým vystoupí na veřejné akci a získá další milé odměny. Víc informací o pravidlech soutěže najdete ZDE a informace o vyhlášení vítězek ZDE.

Kdy: 14. února 2018, od 12.00 do 13.00 hod

Kde: Piazzetta Národního divadla (náměstí Václava Havla)

Program: Flashmob proti násilí

Partneři: Událost organizuje Česká ženská lobby díky podpoře Velvyslanectví USA v ČR a Národního divadla v Praze. Záštitu nad Tancem proti násilí převzala primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a Policejní prezident genrmj. Tomáš Tuhý.

Pro aktuální informace sledujte FB událost Tancem proti násilí // One Billion Rising Prague

Zprávu o celé akci Tancem proti násilí// One Billion Rising Prague 2018 naleznete ZDE.

 

Co je násilí na ženách?

„Násilí na ženách je problém pandemického rozměru. Jedna ze tří žen za svůj život zažila bití, znásilnění nebo jiné zneužití, pachatelem přitom byl nejčastěji někdo koho znala,”

Kofi Annan, generální tajemník OSN

 

Násilí na ženách má mnoho podob. Je to jakýkoliv násilný akt, který je zaměřen vůči ženám a vede nebo by mohl vést k závažné újmě. Odehrává se jak v soukromí, tak ve veřejné sféře. Mezi násilí na ženách patří i zastrašování a svévolné omezování svobody. Občas bývá také označováno jako násilí z nenávisti. Podle UN je násilí na ženách dokladem historického nerovného postavení mezi muži a ženami.

 

 • Celosvětově podle WHO zažije za svůj život násilí 1 ze 3 žen (35%).
 • Většinu násilí spáchá partner ženy. Podle průzkumů téměř jedna třetina žen v partnerském vztahu zažila od svého protějšku nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí.
 • Fyzické a nebo sexuální násilí zažilo 32 % Češek

 

„Násilí na ženách je enormním problémem, který se týká třetiny žen jak v Čechách, tak po celém světě. Akce jako Tancem proti násilí pořádáme, abychom upozornili na to, že násilí na ženách nemůže být považováno za okrajový problém jednotlivých žen a dívek, ale musí být systematicky řešeno a potíráno. Zásadní je prevence, informovanost a dostupná péče pro všechny oběti,”

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

 

Domácí násilí

 • Fyzické, psychické, sexuální, sociální i ekonomické násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí, je opakované. Násilí začíná pozvolna a stupňuje se.
 • Ženy zažívají násilí nejčastěji v intimních vztazích.
 • 70 % ženských obětí vražd je zabito svými partnery.
 • Fyzické násilí od partnera zažilo 30 % Češek.  54 % z nich ve partner způsobil modřiny či pohmožděniny. Společně s Irskem je to největší počet žen z EU. 6 % Češek následkem násilného chování partnera utrpělo otřes mozku či horší mozkové poškození.

 

Znásilnění, sexuální zneužívání

 • Všechny sexuální úkony, které byly vynuceny násilím, pod pohrůžkou násilí, nebo zneužitím bezbrannosti.
 • Dívky jako děti a dospívající jsou významně častěji oběťmi sexuálního zneužívání a násilí než chlapci.
 • Ve válečných konfliktech je znásilnění součástí systematického a promyšleného způsobu boje a etnických čistek.
 • Sexuální násilí na dívkách (vč. kojenců) se v některých zemích děje i ve slepé víře, že sexem s pannou lze vyléčit HIV-AIDS
 • Sexuální násilí od svých patnácti let zažilo 9 % Češek. 5 % žen v ČR zažilo znásilnění opakovaně. Jen 10 % znásilnění spáchal ženě neznámý muž.
 • Ke spáchání sexuálního násilí se v průzkumu přiznalo 8 % českých mužů. 

 

Kybernásilí

Kyberšikana je poměrně novou formou násilí a má rozličné projevy.

 • Kyberstalking, tedy pronásledování oběti v internetovém prostředí. Nejčastěji ho páchá bývalý milenec, takzvaným stalkerem však může být i neznámá osoba.
 • Kyberharassment nebo nepříjemný sexting. Pachatel vystavuje oběť nechtěné sexuální pozornosti - třeba zasíláním sexuálně explicitních obrázků či zpráv a emailů.
 • Napodobování identity oběti - pachatel zvěřejňuje jejím jménem informace, které ji poškozují.
 • Pornrevenge - zvěřejňování erotických fotek či videí, které vznikly během partnerského vztahu.
 • Následkem kybernásilí může být i to, že oběť spáchá sebevraždu.
 • V EU zažilo vážnou formu kybernásiíl 18 % žen, 23 % z nich se setkalo s tím, že byla vina kladena jim.
 • Kyberobtěžování zažilo 7 % Češek.
 • Kybernásilí řadíme mezi násilí na ženách, přesto že jeho oběťmi jsou velmi často i muži. V Česku je však poměr žen a mužů v pozici šikovaných 60 : 40 v neprospěch žen.

 

Obchod se ženami

 • Závažné porušování lidských práv, kdy jsou ženy nuceny k vykonávání nějakého druhu práce, prostituci apod. pod hrozbou fyzického nebo psychického násilí
 • Každoročně jsou obchodovány statisíce žen a dětí.
 • K prostituci je prodáno či nuceno 700 tisíc – 4 milióny žen ročně.
 • V roce 2016 bylo v ČR odhaleno 38 obchodovaných lidí, z čehož 6 bylo mladších patnácti let.

 

Porodnické násilí

Násilí, které zažívají ženy v porodnických zařízeních.

 • Užívání zákroků, které poškozují rodičku, ale mají za cíl urychlit porod bez infomovaného souhlasu rodičky
 • Nerespektování vůle rodičky, nešetrné zacházení, které vede k nadměrnému stresu ženy
 • Separace dítěte od matky
 • V ČR je ročně provedeno 25 000 nástřihů hráze bez zdravotního opodstatnění, najdou se zde porodnice v nichž k nástřihům dochází u 80 % porodů. Oproti tomu ale v jiných porodnicích odchází ženy bez jakýchkoliv zranění v celých 65 % případů.

    

Škodlivé tradiční praktiky

 • Mrzačení ženských genitálií (ženská obřízka), vraždy ze cti, vraždy pro věno, ukamenování, upalování, polévání kyselinou, znásilnění jako trest ad.
 • Každý rok se na celém světě stane 5000 žen obětí vražd cti.
 • Odhadovaný počet žijících obětí ženské obřízky je 130 miliónů žen.
 • Tento akt podstoupí každoročně 2 milióny dívek a žen.

 

Genderocida

 • Interrupce plodů či zabíjení novorozeňat ženského pohlaví, jejich nedostatečná výživa a lékařská péče
 • Na světě takto demograficky chybí 113 – 200 milionů žen.

 

KAM SE OBRÁTIT nacházíte - li se v obtížné situaci, zažíváte-li vy nebo někdo z vašich blízkých násilí?

 

 

[1] https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/zpr...

Soubory ke stažení: