Pozvánky

2. 12. 2019
Otevřená společnost o.p.s. předá ocenění Genderman roku třem mužům, kteří konkrétním způsobem ve veřejném prostoru přispěli k rovnosti žen a mužů. Více...
27. 11. 2019
Kurz pořádáný organizací ProFem - právo a pomoc usiluje o to, interaktivní formou představit problematiku domácího a sexuálního násilí, blíže se věnuje problematice traumatu a procesu traumatizace obětí, včetně jejich projevů.  Více...
26. 11. 2019
Networking & info sharing dinner vol. 66 pořádáné cats2cats, tentokrát s Lucií Römer. Více...
26. 11. 2019
Vídeňská expertka na genderově senzitivní urbanismus Bente Knoll vystoupí v Praze. Nenechte si ujít její přednášku v Akademickém konferenčním centru. Více...
26. 11. 2019
Konference o sdílení zkušeností o tom, co mohou města dělat pro rovné postavení žen a mužů, a to nejen na úřadu, ale také v životě i podobě města. Více...
25. 11. 2019
Srdečně zveme na konferenci Společně bez násilí: potírání násilí na ženách a domácího násilí. Konferenci pořádá Česká ženská lobby, zastřešující organizace hájící ženská práva v ČR, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.  Více...
21. 11. 2019
Gender studies o.p.s. zve na konferenci Metody kolegiální spolupráce ve vzdělávání. Více...
20. 11. 2019
Co všechno zahrnuje pojem ? Jakým způsobem může mít bezpečnost rozdílné dopady na ženy a muže? Dozvíte se na konferenci Bezpečnost ve veřejném prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů. Více...