Pozvánky

4. 12. 2020
Organizace ProFem pořádá 4.prosince online kurz se zabývající se problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na práva obětí domácího a sexuálního násilí.  Více...
4. 12. 2020
NESEHNUTÍ připravila interaktivní workshop, kde si účastníci společně vyzkouší konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj interkulturní komunikace a inkluzi zdola, a to skrze metody neformálního volnočasového vzdělávání. Více...
2. 12. 2020
NKC invited acclaimed neuroscientist Gina Rippon, the author of ‘The Gendred Brain‘ book, who will give an online lecture on the influence of gender stereotypes in neurosciences and research.  Více...
27. 11. 2020
NKC - gender a věda organizuje diskusi: Výzvy asistivních technologií. Pomocné neboli asistivní technologie (AT) slouží ke zlepšení funkčních a duševních schopností osob se speciálními potřebami, jako jsou lidé v seniorském věku. Více...
26. 11. 2020
Fórum 50% organizuje 26.listopadu od 10:00 diskusi Rozbíjení skleněného stropu 100 let po udělení volebního práva.  Více...
25. 11. 2020
Debata týkající se reprodukčních práv romských žen a migrantek.  Více...
25. 11. 2020
Dne 25. listopadu od 10:00 se koná mezinárodní odborná online konference k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19. Více...
13. 11. 2020
Organizace proFem pořádá 13. listopadu kurz na téma Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení. Více...