Metody kolegiální spolupráce ve vzdělávání

Pozvánky

Metody kolegiální spolupráce ve vzdělávání

21. 11. 2019

Gender studies o.p.s. zve na konferenci Metody kolegiální spolupráce ve vzdělávání

  • čtvrtek 21. listopadu 2019
  • 13:30 až 18:00
  • Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Ve školních třídách máme děti, které jsou jedinečné – každé z nich má silné a slabé stránky, vyznačuje se určitými schopnostmi a stylem učení, má své specifické potřeby, pochází z různého rodinného a kulturního prostředí, cítí se v něčem jisté a v něčem nejisté, má svou vlastní představu o budoucnosti a staví před sebe menší nebo větší cíle.

Individualizovaný přístup s respektem k odlišnostem a prosazováním rovnosti považujeme za jednu z cest, jak odstraňovat překážky v učení a zajistit všem dětem spravedlivé podmínky pro učení.

Na konferenci bude představena nově vytvořená metodická příručka Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání, která vyučujícím nabízí prostředky, jak efektivněji individualizovat na prvním stupni ZŠ, jak lépe odhalovat, kdy se do posuzování schopností a dovedností dětí promítají společenské předsudky a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat a rozvíjet ve zmíněných oblastech.

Příručka bude zdarma k dispozici všem zúčastněným na konferenci.

REGISTRACE na konferenci probíhá do 11. 11. 2019, kapacita je omezena. Pro registraci i s případnými dotazy se obracejte na marketa.stepanova@genderstudies.cz.