Položky
Acorus nabízí MPSV akreditovaný vzdělávací program s názvem Standardy kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Více...