Položky
Konsent pořádá workshop pro studující vysokých škol. Cílem setkání bude prevence vůči sexualizovanému a genderově podmíněnému násilí v univerzitním prostředí. Více...