Položky
Konsent pořádá veřejnou prezentaci dopadové analýzy svých workshopů na školách.  Více...