Položky
Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Velvyslanectvím Kanady v Praze vás srdečně zvou na Kulatý stůl Práce s oběťmi násilí, porozumění a sebepéče ve službě interkulturní práce. Více...
 
Fórum 50 % pořádá diskuzi u kulatého stolu na téma Cesta k rovnosti prostřednictvím gender mainstreamingu. Akce je realizována s finanční podporou Úřadu vlády České republiky.  Více...