Položky
ROSA centrum pro ženy pořádá kurz zaměřený na zvýšení kvality sociálních služeb, které cílí na oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Více...
 
Neslyšící ženy pořádají ve spolupráci s Českou ženskou lobby online přednášku zaměřenou na Istanbulskou úmluvu. Více...