Položky
Zveme vás na workshop, který pořádá Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pobočný spolek ČKPA Východočeský spolek porodních asistentek. Více...