Položky
Forum 50% pořádá 24. června 2021 od 17:30 síťovací setkání pro ženy se zájmem o veřejné dění na téma jak zvýšit zastoupení žen v politice? Více...