Položky
Centrum ROSA, které pomáhá obětem domácího násilí, pořádá 26. května akreditovaný kurz s názvem Distanční formy poradenství pro oběti domácího násilí. Více...