Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození druhého syna začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně. V roce 2014 nastoupila do České ženské lobby jako projektová manažerka partnerského projektu Hájíme práva žen v ČR, který byl financován z Norských fondů. Od roku 2016 působí na pozici ředitelky.
Ivana Antalová
Finanční manažerka a lobbistka za systémovou změnu v porodnictví
Vystudovala technologickou fakultu na Baťově univerzitě ve Zlíně, kde se jako studentka aktivně podílela na Sametové revoluci. Po absolutoriu působila v průmyslové oblasti, v ochraně životního prostředí a na různých ekonomických pozicích. Narození dětí ji nasměrovalo k ochraně práv žen a dětí, se specializací na porodnictví. Založila a koordinovala celorepublikový projekt na podporu rodin s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci "BabyKlokánci", z.s. Zrnka. Je spoluautorkou první autorské české knihy o rané vazbě "Bonding - porodní radost". Úspěšně realizovala a předala petici "Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví" a výzvu "Porodit s láskou" na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hraje v autorském divadelním představení s názvem "Nástřih", které je inspirováno českým porodnictvím a formou divadla utlačovaných. V České ženské lobby pracuje od roku 2017 na pozici lobbistky za systémovou změnu v porodnictví, koordinuje pracovní skupinu pro porodnictví při ČŽL a iniciovala zařazení tématu kultivace a humanizace porodnictví do priorit Evropské ženské lobby. Od roku 2018 působí v ČŽL i jako finanční manažerka. MOTTO: "Láskyplná a podporující péče o ženu a její dítě je základním stavebním kamenem zdravé společnosti."
Diana Gregorová
Koordinátorka / Manažerka
Vystudovala sociologií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na FSS Masarykovy univerzity. Od roku 2014 působila v organizaci NESEHNUTÍ jako projektová manažerka v programu Ženská práva jsou lidská práva. Spoluzakládala slovenský projekt proti sexistické reklamě Sexistický kix, kterému se pořád aktivně věnuje. V roce 2016 pracovala jako projektová manažerka v CRM pro neziskovky, a ještě téhož roku v listopadu se přidala do týmu České ženské lobby, kde pracuje jako koordinátorka a projektová manažerka. Koordinuje také pracovní skupinu ČŽL ženy a ekonomika. Je členkou Genderové expertní komory. V současné době je na rodičovské dovolené.
Jana Radovanovičová
Socioložka
Vystudovala sociologii a sociální antropologii na Fakultě sociálních studií MU. V současné době se věnuje doktorskému studiu tamtéž, výzkumně se zabývá tématy sociologie medicíny, těla a tělesnosti. Baví ji metodologie a design výzkumu, což chápe jako kreativní proces, díky kterému je možné poznat, pochopit a popsat svět, ve kterém žijeme. Má zkušenosti z rozličných oblastí, od managementu projektů, přes filmovou produkci až po vzdělávání dětí i dospělých. V České ženské lobby pracuje jako socioložka v projektu, v němž reflektuje dopad evropských fondů na postavení žen na trhu práce. V současné době je na rodičovské dovolené.
Vanda Maufras Černohorská
Socioložka
Vystudovala Filosofii a Filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Genderová studia na Karlově univerzitě v Praze a Sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde pokračuje ve studiu v doktorském programu. Díky podpoře Fulbrightova stipendia strávila akademický rok 2015/2016 jako hostující výzkumnice na Yale University. V neziskovém sektoru pracuje od roku 2013, a to zejména pro organizace věnující se otázkám migrace a integrace. Před nástupem do ČŽL působila na misi Člověka v Tísni v Turecku a Iráku. V ČŽL zajišťuje sociologickou podporu projektu, který analyzuje dopad evropských fondů na postavení žen na trhu práce. Je členkou Genderové expertní komory. V současné době je na rodičovské dovolené.
Klára Hlavačková
Asistentka PR
Klára vystudovala bakaláře Žurnalistika a Mediální studia na MU. Během studií byla tři měsíce na stáži ve zpravodajství Českého rozhlasu a zároveň publikovala v univerzitním časopise Halas. V České ženské lobby nastoupila na stáž v září 2020, kdy se věnovala hlavně správě sociálních sítí a webových stránek ČŽL, od roku 2021 je součástí týmu a věnuje se nově i projektovému managmentu. Klára stála u založení svépomocné skupiny ADRIANA pro ženy se zkušeností se sexuálním násilím.
Kamila Cichrová
Stážistka
Kamila studuje bakalářský obor Economics and Politics na University of Kent ve Velké Británii. Během studia se zapojila do činnosti studentské odnože britské UN Women – UN Women UK Kent society. V rámci této organizace, která se obecně soustředí na rovná práva žen a mužů na akademické půdě a na bezpečnost žen (nejen) na univerzitním kampusu, má na starosti finance a PR. Do ČŽL se jako stážistka zapojila v dubnu roku 2021 a věnuje se především správě sociálních sítí a webu.