Položky
Organizace Fórum 50 % pořádá pěti denní Kurz sebeprezentace, obrany proti manipulaci a mediální trénink, který je zdarma.  Více...