Položky
Organizace ROSA, která pomáhá obětem domácího násilí, pořádá 11. května akreditovaný kurz s názvem Pobytové služby pro oběti domácího násilí.  Více...