European Women's Lobby Report 2019

European Women's Lobby Report 2019

10. 6. 2019

Jednání Evropské ženské lobby 2019

Na začátku června se uskutečnilo setkání členek Evropské ženské lobby (EWL) v Bruselu. Toto setkání výkonného výboru (sítí členských států a mezinárodních sítí) se koná dvakrát ročně a cílem je prodiskutovat jak provozní, tak tematické oblasti působení EWL. Jednou ročně (vždy v červnu) se pak koná rovněž General Assembley, které se účastní více než 150 lidí, za národní síť jsou to vždy dvě osoby.

V roce 2019 zastupuje ČŽL ve výboru EWL ředitelka ČŽL, Hana Stelzerová, a jako náhradnice členka výkonného výboru, Kateřina Hodická z GIC NORA. Jako tandem musí projít veškeré podklady, které EWL zasílá a nejdůležitější témata a úkoly probrat v rámci sítě ČŽL. O situaci v EWL pak pravidelně informuje své členky v rámci Newsletterů z EWL.

Evropské volby

Hlavním tématem letošního setkání byly volby do Evropského parlamentu. Poměr žen v EP se zvýšil, což kvitujeme s povděkem, nicméně je důležité prosadit ženy feministického smýšlení do rozhodovacích pozic, tak aby měly vliv na posilování politik rovnosti žen a mužů napříč jednotlivými agendami.

Making Europe Work for Women – veřejná diskuse

Součástí setkání EWL byla veřejná debata, v jejímž panelu usedly ženy s evropskou zkušeností jako Najat Vallaud-Belkcem (Francie, bývalá ministryně pro rovnost žen a mužů), Barbara Hendricks (Švédsko, operní pěvkyně), Monika Ladmanová (ČR, poradkyně Věry Jourové), Sirpa Pietikainen (Finská politička v EP) a Frnaces Fitzgerald (Irská politička v EP).

Nová strategie EWL

V příštím roce končí pětileté strategické období EWL, a proto již nyní probíhá evaluace této etapy. Do evaluace se mohou zapojit všechny členky. Kateřina Hodická, která zastupuje ČŽL již 3 rokem (v minulých dvou letech jako členka výboru EWL), podala v rozhovoru zpětnou vazbu ze zkušeností svého působení. Hana Stelzerová, která spolupracovala již v minulosti se sekretariátem EWL jako ředitelka ČŽL a nadále aktivně spolupracuje, poskytla svou reflexi jak v rámci dotazníkového šetření, tak v diskusích probíhajících na jednání EWL.

Přípravu nové strategie má na starosti zkušená facilitátorka, která povede celý proces i po zbytek roku a v průběhu roku následujícího.

Setkání pracovních skupin

EWL v současnosti koordinuje asi 5 pracovních skupin. Stálými pracovními skupinami jsou Feminist Europe, Observatory against Violence against Women a Women in Politics. Dalšími dvě skupiny se zaměřují na situaci ve Východní a Středozemní Evropě. Členky těchto pracovních skupin se rovněž účastnily setkání EWL, kde probíhaly samostatné schůzky.

Jednání Evropské ženské lobby 2019

10. 6. 2019