We are at the bottom, but there are still cuts in funding for gender equality

We are at the bottom, but there are still cuts in funding for gender equality

19. 6. 2018

On the occasion of the International Day of Equality of Women and Men, the Social Watch Czech Republic and the Czech Women's Lobby are calling on the political representation to ratify the Istanbul Convention to guarantee places for two years old children in kindergartens from 2020 and to keep funding of the gender equality support.

 

Original text of the press release:

Social Watch Česká republika a Česká ženská lobby u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů vyzývají politickou reprezentaci k ratifikaci Istanbulské úmluvy, ke garanci míst ve školkách pro dvouleté děti od roku 2020 a k zachování financí na podporu genderové rovnosti.

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na nelichotivých pozicích v rámci mezinárodních srovnání zaměřených na rovnost žen a mužů. V rámci globálního indexu genderových nerovností za rok 2017 (Global Gender Gap Report) se ČR umístila na 88. místě ze 144 hodnocených zemí.  „V porovnání s rokem 2006, kdy Světové ekonomické fórum začalo index zpracovávat a kdy se Česká republika umístila na 53. místě, jsme se propadli o 35 příček. Celkový špatný výsledek je dán především nerovným postavením žen na pracovním trhu a jejich nízkým zastoupením v politice,“ shrnuje výsledky žebříčku analytička Social Watch Česká republika, Markéta Mottlová. Ženy v ČR vydělávají v průměru o 21,8 % méně než muži (tzv. gender pay gap) což je po Estonsku druhé nejhorší skóre v rámci Evropské unie. Nižší mzdy a nerovnoměrné zapojení žen a mužů do neplacené práce v domácnosti a péče o děti se následně promítají do nižších penzí žen a většího ohrožení chudobou.

Navzdory těmto statistikám jsou v ohrožení prostředky z Evropského sociálního fondu určené na projekty na podporu rovnosti žen a mužů. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zrušit výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a zdroje přesunout výhradně na financování dětských skupin. Hrozí tak zánik nejrůznějších aktivit na odstraňování nerovností na pracovním trhu, které tu léta fungovaly. Ohrožené jsou například bezplatné právní poradenství v souvislosti s diskriminací na trhu práce na základě pohlaví nebo rodičovství, či podpora znevýhodněných skupin žen na trhu práce (samoživitelky, ženy na rodičovské dovolené, ženy 55+, ženy z etnických menšin). Pokud dojde k těmto realokacím, může to mít podle Social Watch a České ženské lobby velmi negativní vliv na institucionální zabezpečení tématu rovnosti žen a mužů. Přitom Česká republika se zavazuje k naplňování genderové rovnosti v mezinárodních dokumentech a rovnost žen a mužů patří mezi jeden z Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) i z nich vyplývající schválené vládní strategie Česká republika 2030.

„Jakkoliv považujeme dětské skupiny za důležité, k odstranění existujících nerovností ve společnosti a na trhu práce samy o sobě nestačí,“ upozorňují organizace. Dětské skupiny totiž podle nich nabídku péče řeší jen částečně. Kvůli financování z ESF není zaručena ani jejich dostupnost všude, kde jsou potřeba, ani jejich dlouhodobá udržitelnost. Proto garance míst v mateřských školách už pro dvouleté děti přinesla naději, že by většina žen mohla nastoupit do zaměstnání v době, kdy to nejvíce potřebují – mezi druhými a třetími narozeninami dítěte. Social Watch a Česká ženská lobby zároveň zdůrazňují, že opatření rozšiřuje rodičům možnost volby, dává jim možnost umístit dítě do školky, nikoli povinnost.  Klíčové podle nich je, aby stát zajistil finanční prostředky odpovídající personálním a prostorovým kapacitám mateřských škol tak, aby mohly mateřské školy poskytovat kvalitní péči jak tříletým, tak dvouletým dětem.

Znepokojivý je podle obou organizací rovněž sílící odpor konzervativních politiků a některých církevních představitelů proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tato úmluva Rady Evropy má přitom potenciál zlepšit ochranu obětí násilí na ženách, posílit spolupráci organizací a institucí, které s nimi pracují a zaměřit se také na prevenci násilí. „Zarážející je míra dezinformací, které se o obsahu úmluvy šíří. Počínaje rozpadem tradiční rodiny a zákazem velikonoční pomlázky konče. Pevně doufáme, že přes hlasité hlasy odpůrců Česká republika smlouvu nakonec ratifikuje. Uděláme pro to maximum,“ komentuje situaci předsedkyně České ženské lobby, Jana Smiggels Kavková.

Kontakt:

Jana Smiggels Kavková – Česká ženská lobby, predsedkyne@czlobby.cz, 608 553 825

Markéta Mottlová – Social Watch Česká republika, mottlova@padesatprocent.cz, 724 172 530