PR: Support for the draft law annulling the time and age limit for placing children under two into nurseries and preschools

PR: Support for the draft law annulling the time and age limit for placing children under two into nurseries and preschools

10. 4. 2017

Gender Studies and the Czech Women’s Lobby welcome and support the proposal to completely annul the time and age limit for placing children under two into nurseries and preschools.

On Wednesday April 12th, the Chamber of Deputies will address the amendment to the State Social Support Act No. 117/1995 Coll. The Ministry of Labour and Social Affairs is proposing to completely annul the time and age limit for the placement of children in pre-school facilities and merely oversee that the child is being duly cared for within its family. An amendment proposal has however been presented by the Standing Committee for the Family and deputy Jitka Chalánková - it suggests for the 46-hour limit to be re-introduced. Furthermore, deputy Markéta Pekarová Adamová proposes to implement a 92-hour limit. 

 

Original text of the press release:

Tisková zpráva: Gender Studies a Česká ženská lobby vítají a podporují návrh zcela zrušit časový a věkový limit pro umístění dětí mladších dvou let do jeslí či školek

Ve středu 12. 4. bude Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zcela zrušit časový a věkový limit pro omezení docházky do předškolních zařízení a pouze sledovat řádnou péči o dítě v rodině. Objevily se však pozměňovací návrhy Stálé komise pro rodinu a paní poslankyně Chalánkové, které navrhují limit 46 hodin opět zavést, a dále paní poslankyně Adamové, který navrhuje zavést limit 92 hodin.

Stávající limit 46 hodin za měsíc, na které mohou dát rodiče dítě do jeslí či školky, aniž by přišli o nárok na rodičovský příspěvek, je velmi omezující. Nejvíce poškozuje ženy – matky malých dětí, neboť v podstatě znemožňuje jejich návrat na trh práce, konstatuje Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a místopředsedkyně České ženské lobby. 46 hodin měsíčně představuje zhruba čtvrtinový úvazek (navrhovaných 96 h. pak cca poloviční), na který se většině žen s průměrným či nižším příjmem vůbec nevyplatí pracovat, protože ostatní náklady spojené s návratem do práce se nemění – např. výdaje za dojíždění. Časový limit tak znevýhodňuje zejména ty rodiče, kteří nemohou péči zajistit buď pomocí prarodičů či placením soukromého hlídání, vysvětluje dále Skálová. 

Rodičovský příspěvek je ze své podstaty dávkou určenou na péči o dítě a ekonomické zajištění rodiny v době, kdy je pro rodiče obtížné sladit výdělečnou činnost a péči o dítě z důvodu jeho nízkého věku. Limit 46 hodin tak jde proti logice dávky a představuje negativní ekonomický dopad na ženy – matky malých dětí, zejména pak poškozuje samoživitelky a ženy s nízkými příjmy, které musí pracovat, aby rodinu ekonomicky zajistily.

Zrušení časového a věkového limitu pro pobyt dětí v zařízeních péče považujeme za významný krok ke sladění pracovního a rodinného života rodičů malých dětí a také za krok, který bude mít pro tyto rodiče, zejména matky, příznivý ekonomický dopad. Pokud budou moci tyto ženy pracovat, nepřijdou o svou kvalifikaci a i veřejné rozpočty budou mít vyšší příjmy z jejich daňových a sociálních odvodů. Stát by tedy tuto oblast neměl regulovat a měl by nechat rozhodnutí plně na zodpovědnosti rodičů.

Kontakt:

Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a místopředsedkyně České ženské lobby

Email: mistopredsedkyne@czlobby.cz; tel: 777 910 933

Josef Vošmik, Gender Studies, o. p. s.

Email: josef.vosmik@genderstudies.cz, tel.: 777 910 941