Member of The Chamber of Deputies and former ski jumper Jakub Janda wants to move the only state subsidy for gender equality to sports

Member of The Chamber of Deputies and former ski jumper Jakub Janda wants to move the only state subsidy for gender equality to sports

11. 12. 2017

Member of The Chamber of Deputies Jakub Janda (ODS) has filed an amendment to the state budget for 2018 that will be discussed by the Chamber of Deputies this week. He wants a subsidy programme of CZK 7 million, provided by the Office of the Goverment to promote equal opportunities for women and men, to be abolished and money to be transferred to sports.

 

Original text:

Poslanec Jakub Janda (ODS) podal pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2018, který má sněmovna projednávat tento týden. Chce, aby dotační program ve výši 7 miliónů korun, který poskytuje Úřad vlády na podporu rovných příležitostí žen a mužů, byl zrušen a peníze přesunuty na sport. V této souvislosti je dobré připomenout, že jen prostřednictvím MŠMT šlo loni sportovcům přes 4 miliardy korun a výdaje tohoto ministerstva na sport, se od roku 2015 navýšily na více než dvojnásobek.

Úřad vlády prostřednictvím dotačního programu na podporu rovnosti žen a mužů přispívá například na projekty věnující se obětem domácího násilí, na právní poradenství pro ženy diskriminované na trhu práce či podporu sólo rodičů nebo romských žen. Podle nezávislého hodnocení efektivnosti a účelnosti projektů z tohoto dotačního programu, kterou letos pro Úřad vlády zpracovala Nadace rozvoje občanské společnosti, podpořené projekty reálně přispívají k naplňování cílů vládní strategie, kterou pro tuto oblast rovnosti žen a mužů schválila vláda. Úroveň rovnosti žen a mužů v ČR je kriticky hodnocena nejen v rámci Evropské unie, ale i OECD, OSN či Světového ekonomického fóra, podle kterého Česká republika letos spadla na 88. místo mezi 144 hodnocenými zeměmi, což má prokazatelně negativní dopad i na českou ekonomiku.  

Pokud Janda ve svém zdůvodnění uvádí, že „aktivity v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu“ svědčí to pouze o tom, že se dosud ani okrajově neseznámil se závazky České republiky, které přesahují funkční období jednotlivých politiků i hranice této země. Snahu o rušení jediné státní dotace zaměřené na odstraňování nerovnosti žen a mužů, považujeme za nepřijatelnou, zrovna tak i jeho výrok, že „tyto aktivity jsou určeny jen velmi omezené skupině občanů..., jejichž validita a společenský přínos je i v odborné veřejnosti velmi sporná.“

Jde přeci o to, aby ženy i muži měli stejné šance uplatňovat své schopnosti.  Za nepřijatelné považujeme i napadání odbornosti expertů a expertek působících v oblasti rovnosti žen a mužů, jejichž práce přispívá k tvorbě státních politik a k vyhodnocování jejich dopadů.

Z rovnosti žen a mužů těžíme všichni, protože má přímý vliv na kvalitu života ve společnosti. Nejde tedy o „omezenou skupinu občanů“, ale o celou společnost, která z těchto projektů těží.

 

Kontakty:

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, tel. 608 553 825

Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory ČR, tel. 606 580 787