Dancing against Violence within the International campaing One Billion Rising

Dancing against Violence within the International campaing One Billion Rising

5. 2. 2018

piazzetta Národního divadla

14. 2. 2018

12 hod - 13 hod

 

Every third woman, all over the world and in the Czech Republic, has experienced some form of violence during her lifetime. The international event One Billion Rising aims to point out to this horrible statistics. In all parts of the world people meet on Valentine´s Day to express solidarity to the victims of violence and to show that violence against women cannot be overlooked. The Czech Women’s Lobby joins them every year and for the second time also with the event Dancing against Violence.

 

Original text of the press release:

Každá třetí žena, na celém světě i v České republice, za svůj život zažije nějakou formu násilí. Na tuto hrozivou statistiku se snaží poukázat mezinárodní akce One Billion Rising. Ve všech koutech světa na Valentýna se lidé sejdou, aby vyjádřili obětem násilí solidaritu a ukázali, že násilí na ženách není možné přehlížet. Každoročně se k nim připojuje i Česká ženská lobby a již podruhé s akcí Tancem proti násilí.

„Násilí na ženách je enormním problémem. Akce jako Tancem proti násilí pořádáme, abychom upozornili na to, že násilí na ženách nemůže být považováno za okrajový problém jednotlivých žen a dívek, ale musí být systematicky řešeno a potíráno. Zásadní je prevence, informovanost a dostupná péče pro všechny oběti, “ uvádí k happeningu Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Shromáždění a flashmob - taneční vystoupení - se uskuteční 14. února od 12:00 na piazzettě Národního divadla. Projev na místě pronese primátorka Adriana Krnáčová, která nad akcí převzala záštitu. Na důležitost problému poukáže i kulturní atašé Velvyslanectví Spojených států amerických, které akci finančně podpořilo. Dále se k tématu vyjádří za Českou ženskou lobby Jitka Poláková z členské organizace proFem. ProFem se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího a sexuálního násilí.

Násilí se týká žen všech věkových kategorií, jak dívek, tak žen starších, včetně seniorek.  Proto akci podporuje rovněž Taťána Gregor Brzobohatá a její nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům. Solidaritu se ženami, které zažívají násilí, dále vyjádřili herečka Alena Antalová, filmový kritik Kamil Fila a další osobnosti veřejného života.

Alarmující je fakt, že 70 % ženských obětí vražd je zabito svými partnery. Násilí se od svého partnera dočkalo až 30 % Češek. Znásilnění pak zažilo téměř 10 % českých žen, přičemž polovinu případů opět spáchal partner nebo manžel oběti. Mezi další formy násilí patří kybernásilí. S tím se v Evropské unii setkalo 18 % žen. Ženy zmiňovaným formám násilí čelí nepoměrně častěji než muži. 

Komplexní řešení násilí na ženách přináší Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Tzv. Istanbulská úmluva řeší násilí na ženách systémově a přistupuje k němu jako k závažnému porušování lidských práv. Cílem je nulová tolerance k násilí. Představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal pro ženy bezpečnějším.

„Česká republika tuto úmluvu podepsala jako jedna z posledních zemí v roce 2016 a stále ji neratifikovala. Doufáme, že nová vláda si to vezme jako jednu ze svých priorit a skrze naplňování úmluvy poskytneme ženám dostatečnou pomoc,” dodává Hana Stelzerová.

Shromáždění podpořilo rovněž Policejní prezídium a osobně ji udělil záštitu policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý. V prohlášení na podporu Tancem proti násilí zmínil, že v policejním sboru působí řada specialistů na násilí. Tuhý si však váží i spolupráce s neziskovými organizacemi. 

Na sociálních sítích a v události akce se postupně budou objevovat videa se zapojenými osobnostmi.

Více informací a zdroje statistik zde

Kontakty pro média:

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České Ženské Lobby, predsedkyne@czlobby.cz, +420 608 553 825

Diana Gregorová, koordinátorka České Ženské Lobby, diana.gregorova@czlobby.cz ,+420 734 653 454