The Czech Women’s Lobby is starting to professionalize its member organizations

The Czech Women’s Lobby is starting to professionalize its member organizations

10. 9. 2016

Prague, 10 September 2016

Press release: The Czech Women’s Lobby is starting to professionalize its member organizations

 

As of September 1st, the Czech Women’s Lobby is implementing a project called “Professionalization and development of the Czech Women’s Lobby”. The project aims at the development and professionalization of the central organization as well as its member organizations in key areas, as identified during the mapping of their needs.

The Czech Women’s Lobby has developed considerably over the last few years. From being a voluntary network organizing 1-2 events a year, the organization has established itself as an important partner for the government administration, politicians, media, the public as well as international organizations in the enforcement of gender equality. This growth brought the need to strengthen the capacity of the Czech Women’s Lobby in accordance to its future development goals, to professionalize the organization, as well as to increase methodical support and counselling towards member organizations. 

Six key areas were identified for the project based on the recommendation of the process-oriented audit of the Czech Women’s Lobby. Through these six areas we wish to increase the quality and sustainability of the services we provide to our member organizations. 

1) Management and stability strengthening

2) Financial management strengthening

3) Boost of HR management and development of human resources

4) Communication strategy implementation

5) Methodical support to member organizations

6) Mediation of learning opportunities to member organizations

The implementation of the project will take place between 1/9/2016 and 31/8/2018 and is supported from the European Social Fund, Operational Programme Employment. 

 

Original text of the press release:

Praha, 10. září 2016

Tisková zpráva: Česká ženská lobby zahajuje profesionalizace svých členských organizací

Od 1. září Česká ženská lobby realizuje projekt s názvem „Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“. Cílem projektu je rozvoj a profesionalizace samotné střešní organizace, tak i jejích členských organizací v klíčových oblastech, které vyšli z mapování jejich potřeb.

V posledních letech Česká ženská lobby prošla rozvojem, kdy z dobrovolné sítě realizující 1 – 2 akce do roka, se etablovala jako důležitý partner na poli prosazování genderové rovnosti, a to jak pro státní správu, politiky a političky, média, veřejnost, tak i mezinárodní organizace. Vývoj organizace přinesl potřebu posilnit kapacity České ženské lobby s cílem dalšího rozvoje a profesionalizace střešní organizace, posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím.

Šest klíčových oblastí projektu byly definovány na základě doporučení procesního auditu České ženské lobby a jejich prostřednictvím chceme zvýšit kvalitu a udržitelnost poskytovaných služeb členským organizacím: 

1) Posílení řízení a stabilizace organizace

2) Posílení finančního řízení organizace

3) Posílení personálního řízení a rozvoj lidských zdrojů

4) Nastavení komunikační strategie

5) Metodická podpora členských organizací

6) Zprostředkování vzdělávání členským organizacím

Doba realizace projektu je od 1. září 2016 do 31. srpna 2018 a je podpořen Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

                          Web: www.czlobby.cz

Soubory ke stažení: