The Czech Women's Lobby has a new chairwoman Eliška Kodyšová

The Czech Women's Lobby has a new chairwoman Eliška Kodyšová

6. 8. 2018

Within the two-year parliamentary term, the chairwoman of the Czech Women’s Lobby Jana Smiggles Kavková from the member organization Forum 50% was replaced by Eliška Kodyšová, the director of the APERIO – Healthy Parenting Association.

 

Original text of the press release:

V rámci dvouletého volebního období vystřídala na pozici předsedkyně ČŽL Janu Smiggles Kavkovou z členské organizace Fórum 50% Eliška Kodyšová ze spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství.

Česká ženská lobby je sítí organizací, které společně hájí práva žen. V současnosti má 35 členských organizací a stále jich přibývá. V rámci demokratických procesů se členské organizace v zastupování České ženské lobby střídají.

„Vnímám jako důležité, že se organizace spolupodílejí na řízení a fungování ČŽL. Tento mechanismus je zárukou, že se skutečné problémy žen, které řešíme v rámci našich členských organizací, posunou na politickou úroveň. Skrze síť mají naše organizace a samotné ženy silnější hlas,“ míní nová předsedkyně Eliška Kodyšová. Kodyšová je ředitelkou APERIA, které se věnuje podpoře rodičů v náročných situacích.

Nová předsedkyně má mandát na dva roky a zastupuje ji místopředsedkyně, kterou se nově stala Kateřina Hodická, z Genderového informačního centra NORA v Brně.

„Chceme, aby Česká ženská lobby rozšířila svou působnost i do regionů. Spolupracujeme s ČŽL již řadu let a můžeme říct, že tato spolupráce je posilující. Proto vnímám jako důležité investovat do rozvoje sítě a spolupracovat napříč celou republikou,“ říká Kateřina Hodická, ředitelka GIC NORA.

Česká ženská lobby se v minulých letech profesionalizovala a má trvalé zázemí v podobě sekretariátu, který vede ředitelka Hana Stelzerová. Sekretariát je rozcestníkem i zdrojem informací o aktuálních tématech, která ČŽL řeší.

Kontakty:

Hana Stelzerová, ředitelka, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

 

Eliška Kodyšová, předsedkyně, predsedkyne@czlobby.cz, tel: 739 415 312

 

Kateřina Hodická, místopředsedkyně, mistopredsedkyne@czlobby.cz, tel: 776 596 289