Is the Czech society ready to have a woman at the Castle?

Is the Czech society ready to have a woman at the Castle?

18. 6. 2018

On the occasion of the forthcoming International Day of Gender Equality, the Embassy of Canada in cooperation with the Czech Women's Lobby and the Forum 50% organized a debate on the representation of women in Czech politics.

 

Original text of the press release:

U příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů uspořádalo Velvyslanectví Kanady ve spolupráci s Českou ženskou lobby a Fórem 50 % diskusi věnující se zastoupení žen v české politice.

Ve čtvrtek 14. června 2018 se na kanadském velvyslanectví sešly osobnosti z různých oblastí českého veřejného života a diskutovaly na téma „První česká prezidentka?“. „Pro kanadskou vládu je posílení účasti žen v politice a rovnoprávnosti mužů a žen jedněmi z klíčových priorit. Osobně věřím, že více žen v rozhodovacích pozicích dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Současný svět čelí obrovským výzvám a jsem přesvědčena, že ženy mohou při řešení těchto problémů sehrát velice pozitivní roli,“ uvedla při zahájení velvyslankyně Kanady, Barbara C. Richardson.

„Zanedlouho oslavíme 100. výročí volebního práva českých žen. Zatím jsme se stále ještě nedočkali ani české premiérky, ani prezidentky. V posledních prezidentských volbách dokonce na post prezidenta kandidovali pouze muži. Je čas to změnit,“ vysvětluje ředitelka České ženské lobby, Hana Stelzerová, důvod, proč v minulém roce zahájili společně s Fórem 50 % kampaň Čas na první českou prezidentku, jejímž cílem je vyhledávání zajímavých ženských osobností, které by se mohly ucházet o post prezidentky.

Zastoupení žen v české politice je dlouhodobě nízké, na žádné úrovni zatím nepřekročilo kritickou hranici 30 %. Nedávno jmenovaná španělská vláda, kde většinu tvoří ženy, pak ukazuje pozitivní dopad zákonem daných kvót pro ženy a muže na kandidátních listinách, které Španělsko dodržuje již deset let. „Pro příklady ovšem nemusíme chodit tak daleko – ženu premiérku mělo či má i sousední Slovensko a Polsko. Nelze se proto vymlouvat na zvláštní historické podmínky, které zvyšování zastoupení žen v politice brání,“ říká Veronika Šprincová, ředitelka Fóra 50 %.

Nastal tedy čas na první českou prezidentku? Mezi přítomnými panovala shoda na tom, že je třeba usilovat o zvýšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, a to včetně těch nejvyšších. Z přátelské diskuse vyplynulo, že pro zvolení první ženy do prezidentského úřadu je zapotřebí podporovat více žen, které by se o kandidaturu ucházely. Pro úspěšnou kampaň je pak třeba mít dobrou znalost českého politického prostředí a naslouchat občanům a občankám. Je však otázkou, zda je česká společnost na ženu prezidentku připravená.

Na tuto diskusi navážeme debatou v rámci doprovodného programu Festivalu demokracie Fórum 2000 v říjnu letošního roku, tím budeme přibližovat toto důležité téma české společnosti.

 

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel. 725 820 266

Veronika Šprincová, ředitelka Fórum 50 %, sprincova@padesatprocent.cz , tel. 606 580 787