Items
Ženský Mixer je setkání žen z businesu, nevládního a akademického sektoru, které jsou sdruženy pod ČŽL. Více...