Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti

Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti

14. 6. 2022

NKC - gender a věda letos pořádá 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem „Plány genderové rovnosti: cesta ke změně.“ Konference proběhne 14. června od 9.30 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 a také online.

Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

Registrace zde

Program konference:

09.00-09.30 Registrace
09.30-10.00 Zahájení
10.00-10.15 činnost NKC při podpoře Plánů genderové rovnosti
10.15-11.30 Panelová diskuse: Výzvy implementace Plánů genderové rovnosti
11.30-12.00 Přestávka
12.00-13.30 Diskuse s plénem a online publikem
13.30-15.00 Zakončení akce, síťování a oběd pro přítomné

Akce probíhá v rámci projektu sdílených činností CZERA financovaného MŠMT (identifikační kód MS2103).