Diskuzní večer: Mýty o Istanbulské úmluvě

Diskuzní večer: Mýty o Istanbulské úmluvě

11. 12. 2018

Členská organizace České ženské lobby Gender Studies zve na další ze svých diskuzních večerů, tentokrát na téma Mýty o Istanbulské úmluvě.

Diskutovat se bude o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem a o příčinách jejich vzniku a o jejich důsledcích.

 • Co vypovídá podoba diskuse o Istanbulské úmluvě o současném stavu a vývoji české společnosti v oblasti rovnosti žen a mužů a s tím souvisejícího genderově podmíněného násilí, ale i obecněji v kontextu lidských práv a kulturních hodnot?
 • Co znamená odstranění společenských nerovností mezi muži a ženami?
 • Jde o popírání biologických rozdílů?
 • Je Istanbulská úmluva jen o ženách a zapomíná na násilí na mužích? Vede ratifikace k zrušení českých tradic a svátků?
 • Šíří Istanbulská úmluva „genderovou ideologii“? 
 • A co to „genderová ideologie“ vůbec je?
 • Jak by ratifikace úmluvy poznamenala českou legislativu? 

Přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá. 

V panelu vystoupí: 

 • Tomáš Petráček, katolický kněz, historik a teolog
 • Jitka Poláková, ředitelka Profem, o. p. s. 
 • Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR a zmocněnkyně pro lidská práva
 • moderace: Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. 

Sledujte událost na facebooku zde.

Z kapacitních důvodů je na akci nutná předchozí registrace. Místo si můžete rezervovat na knihovna@genderstudies.cz