Náš tým

Jana Smiggels Kavková
předsedkyně
Vystudovala politologii v nizozemském Leidenu. V letech 2011 až 2014 byla předsedkyní České ženské lobby. Přímo ve spolupráci s tehdejším ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem se podílela na vytvoření reformy volebního zákona, pro jehož podporu aktivně lobbovala napříč politickým spektrem. V roce 2009 se stala ředitelkou organizace Fórum 50 %. Ta usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve veřejném prostoru a snaží se rovněž inspirovat ženy pro větší zájem o politiku.
Helena Skálová
místopředsedkyně
Vystudovala FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. Současně je editorkou zpravodaje Rovné příležitosti do firem. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a na slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se také na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy, spolupracuje na soutěži o ocenění Úřad roku – respekt k rovným příležitostem.
Petra Havlíková
členka výboru
Vystudovala žurnalistiku, genderová studia a navazující magisterskou sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě. Pracuje v organizaci NESEhnutí a a je členkou výkonného výboru Český ženský lobby. Koordinuje program Ženská práva jsou lidská práva, ve kterém působí od roku 2008. Dobrovolně se zapojuje také do projektů proti rasismu a na podporu LGBT práv. Působí také v organizaci Brno kulturní, která má za cíl transparentní financování brněnské kultury.
Kateřina Hodická
členka výboru
Vystudovala mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu. Svoji profesní kariéru zahájila na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA. Jeho ředitelkou se stala v r. 2011. Je členkou Genderové expertní komory a podílí se na realizaci projektů zaměřených na podporu genderové rovnosti, a to i na mezinárodní úrovni.
Eva Kavková
členka výboru
Vystudovala politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tam také absolvovala v roce 2000 magisterské studium. Od roku 1997 do roku 1999 pracovala jako PR koordinátorka v Czech Republic Business Guide a pak v Center for Democracy and Free Enterprise. Od roku 2000 pracuje v Evropské kontaktní skupině, nejprve jako koordinátorka evropských projektů pro sociální začleňování znevýhodněných skupin a lektorka kurzů pro dospělé, a od roku 2002 jako ředitelka.
Petra Kubálková
členka výboru
Vystudovala informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK a specializuje se na zaměstnanost, rovné příležitosti, podporu podnikání žen, leadership žen a politickou lobby. Současně je genderovou auditorkou a lektorkou. Založila neziskovou organizaci cats2cats z,s. jejíž je předsedkyní. Je autorkou řady odborných publikací a článků.