Kancelář ČŽL

Hana Stelzerová
Ředitelka České ženské lobby
Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2004 do 2011 pracovala v Agora CE, společnosti pro demokracii a kulturu, kde ve spolupráci s kolegy z Holandska založila úspěšný debatní projekt „Studentskou Agoru“ (dříve „Cestou do parlamentu“). Po narození svých dvou synů začala pracovat v Centru pro komunitní práci, Středočeský kraj a jako metodička komunitního plánování sociálních služeb působila téměř dva roky v Hořovicích a Kolíně.
Diana Gregorová
Koordinátorka / Manažerka
Vystudovala sociologií na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na FSS Masarykovy univerzity. Od roku 2014 působila v organizaci NESEHNUTÍ, jako projektová manažerka v programu Ženská práva jsou lidská práva. Spoluzakládala slovenský projekt proti sexistické reklamě Sexistický kix, kterému se pořád aktivně věnuje. V roce 2016 pracovala jako projektová manažerka v CRM pro neziskovky, z.s., a ještě téhož roku v listopadu se přidala do týmu České ženské lobby, kde pracuje jako koordinátorka a projektová manažerka. Je členkou Genderové expertní komory.
Ivana Antalová
Lobbistka za systémovou změnu v porodnictví
Vystudovala technologickou fakultu na Baťově univerzitě ve Zlíně. Pracovala na různých ekonomických pozicích. Okolnosti narození jejich dětí ji nasměřovaly k hluboké touze podílet se na odstranění zbytečného utrpení u porodů a na podpoře bondingu. Založila projekt na podporu rodin s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci BabyKlokánci, z.s. Zrnka. Specializuje se na ochranu základních práv a svobod, na svobodnou volbu místa a způsobu porodu, na podporu kontinuální péče komunitních porodních asistentek a realizaci porodních domů v ČR. Je spoluautorkou knihy Bonding - porodní radost. Iniciovala petici Dítě patří k rodičům jako norma při poskytování zdravotních služeb v porodnictví a výzvu Porodit s láskou. Hraje v autorském divadelním představení inspirovaném českým porodnictvím a divadlem utlačovaných - Nástřih. V České ženské lobby pracuje od ledna 2017 na pozici lobbistky pro systémovou změnu v porodnictví. "Přeji si, abychom společně vytvořili láskyplnou a podporující péči o ženu a její dítě."
Aneta Knytlová
Finanční manažerka
Vystudovala ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2012 pracovala v Centru pro komunitní práci střední Čechy jako koordinátorka a finanční manažerka projektů specializovaného na vzdělávání sociálních pracovníků a komunitního plánování sociálních služeb v Poděbradech a Kralupech nad Vltavou. V letech 2015 a 2016 působila jako manažerka projektů Proč zrovna já? I. a II. Založených na pomoci obětem trestné činnosti v Probační a mediační službě. Jako finanční manažerka je od podzimu roku 2016 součástí týmu České ženské lobby.