Světový týden respektu k porodu 2013

Světový týden respektu k porodu 2013

20. 5. 2013

V týdnu od 20. do 25. května proběh Světový týden respektu k porodu - informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství.

Ústřední téma ročníku byl jednoduchým oznámením, obsahující naléhavé přání: Nerušit, rodím

Porod potřebuje svůj klid, jednoduše proto, že jde o přirozený hormonální proces. Rodící žena potřebuje podporu, ale především nebýt rušena. Její mozek nepotřebuje být během porodu stimulován, naopak - je ideální, když rodička pod vlivem oxytocinu "odlétá na jiné planety" a pohrouží se plně do jednoho z nejzajímavějších přírodních dějů.

Neznamená to přitom, že ji na její cestě nemůže vyprovázet odborná péče. Naopak - pravidelné sledování porodu, stav plodu a dítěte po narození je důležité pro rozpoznání případných komplikací. Tato péče by však měla být prováděna citlivě, s ohledem na rodící ženu.

Doplňujeme závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), jak je předkládá v publikaci Péče v průběhu normálního porodu:
Cílem péče je zajistit dobré zdraví matky a dítěte s minimální možnou mírou intervence, která je indikovaná pro bezpečí matky a dítěte. Tento přístup nutně vede k závěru, že při normálním porodu by pro intervenci do přirozeného průběhu měl existovat opodstatněný důvod.
Normální porod, u kterého je riziko nízké, potřebuje pouze pečlivé sledování vyškolenou a způsobilou porodní asistentkou, aby byly včas zjištěny počínající komplikace. Nepotřebuje žádné zásahy, ale povzbuzování, podporu a trochu láskyplné péče.

Program probíhal v Praze, Brně, Ostravě, Opavě, Českých Budějovicíh a v Plzni.

Na organizaci Světového týdne respektu k porodu se podíleli i členské organizace České ženské lobby - Aperio, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství, NESEHNUTÍ, Porodní dům U Čápa, Unie porodních asistentek.