Evropské standardy pro porodní domy a centra - České vydání a jejich využití v praxi

Evropské standardy pro porodní domy a centra - České vydání a jejich využití v praxi

10. 6. 2021

Asociace pro porodní domy a centra / Apodac pořádá akci s názvem "Evropské standardy pro porodní domy a centra - České vydání a jejich využití v praxi." Bližší informace je možno najít na webových stránkách či na facebooku

Asociace pro porodní domy a centra / Apodac uvádí: 
Přijďte s námi slavnostně přivítat a oslavit české vydání Evropských standardů pro poskytování péče v porodních domech a centrech. Představíme jejich účel, smysl, použití v praxi a příležitost pro aplikaci v ČR. 
Standardy uvede i jejich tvůrkyně a přední představitelka Evropské sítě porodních domů a center (Midwifery Unit Network) - Dr Lucia Rocca-Ihenacho.

PROGRAM
18.00 - 19.00 h.
Představení české verze Standardů a proč je pro ČR tak důležitá 
Symbolický křest Standardů 
Vznik a význam Standardů v evropském kontextu
Využití Standardů v praxi a jejich význam pro změny v ČR
19.00 - 19.30 h
Diskuze
Příspěvky v anglickém jazyce budou tlumočeny do češtiny.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Natálie Sedlická, MSc. a Ing. Martin Nemrava, MBA - Asociace pro porodní domy a centra, z.s.
Dr Lucia Rocca-Ihenacho, PhD, MSc, RM – Midwifery Unit Network
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. a Bc. Lucie Velíková - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

JAK SE MŮŽETE PŘIPOJIT
Od 4. 6. 2021 najdete na našich webových stránkách apodac.orgodkaz, prostřednictvím kterého se budete moci připojit.
Webinář je zdarma.