Prosazování genderové rovnoprávnosti ve složitých podmínkách Ukrajiny a České republiky

Prosazování genderové rovnoprávnosti ve složitých podmínkách Ukrajiny a České republiky

16. 4. 2019

Z(ne)rovnoprávněné ženy? Prosazování genderové rovnoprávnosti ve složitých podmínkách Ukrajiny a České republiky

 

V úterý 16. dubna 2019 od 17:30 do 19:00 v Akademickém Konferenčním Centru v Husově 4a na Praze 1.

 

Feministické a genderové organizace v České republice i na Ukrajině čelí stále náročnějším politickým a kulturním podmínkám. Děje se tak v důsledku rostoucího vlivu konzervativních aktérů a „protigenderového“ veřejného diskursu, který působí na současné politické rozhodování.
 

  • přednášející: Dr. Olena Strelnyk, stipendistka Prague Civil Society Centre, představí svůj pohled na uvedené výzvy na Ukrajině a v České republice.Olena bude v rámci přednášky nejprve reflektovat strukturální faktory související s nejpalčivějšími problémy genderové nerovnosti a s porušováním ženských práv. Dále bude diskutovat největší úspěchy genderových a feministických aktivistek stejně jako překážky, se kterými se musí vypořádat, a roli EU v podpoře genderové rovnoprávnosti. Nakonec pojmenuje hlavní politické a společenské aktéry „protigenderového“ hnutí.
    • Olena Strelnyk získala titul doktorka věd (Dr Habilitat) v sociologii v roce 2018 na Kyjevské národní univerzitě. Je autorkou knihy „Výchova dětí jako práce. Mateřství v sociologické perspektivě“ (Krytyka, 2017), spoluautorkou knih „Rebelující rodiny: Aktivismus za práva rodičů ve střední a východní Evropě a v Rusku“ (Indiana University Press, 2017) a „Genderování post-socialismu. Genderové normy a očekávání: Mezi historickým dědictvím a moderními hierarchiemi“ (Routeledge, 2018) a mnoha článků o otázkách genderu, rodiny, mateřství a demografické politiky Ukrajiny. V roce 2016 působila jako hostující vědecká pracovnice na Institutu výzkumu žen a genderu Michiganské univerzity (USA) v rámci programu Carnegie Research Fellowship. Olena je také veřejně činnou socioložkou, aktivistkou a autorkou mnoha článků o genderových otázkách v ukrajinských médiích.​

 

  • diskutující: Jana Smiggels Kavková, MSc
    • Jana Smiggels Kavková vystudovala politologii v nizozemském Leidenu. V oblasti ženských práv pracuje od roku 2005, v letech 2009 - 1017 jako ředitelka Fóra 50 %. Několik let působila jako členka a později místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Opakovaně předsedala síti 35 ženských organizací, České ženské lobby, kterou také zastupovala jako členka výboru v Evropské ženské lobby (EWL). Podílela se na řadě mezinárodních projektů. Má bohaté zkušenosti s lobbováním za ženská práva, vedením kampaní a lektorováním v ČR i v zahraničí. Je členkou Genderové expertní komory ČR. V současnosti pracuje jako advokační expertka v RUBIKON Centrum.

 

  • moderuje: Lenka Formánková, Ph.D.

.....................................................................................................................................................................................................................

(Dis)empowered women? Promoting gender equality in the challenging contexts of Ukraine and the Czech Republic

Feminist and gender-focused organizations in both Ukraine and the Czech Republic face increasingly challenging political and cultural contexts. These relate to the growing impact of conservative forces and the “anti-gender” public discourse that is currently influencing political decisions.

Dr. Olena Strelnyk, Research Fellow at the Prague Civil Society Centre, will present her perspective on these challenges in Ukraine and the Czech Republic.

Olena will discuss structural factors relating to the most urgent problems of gender inequality and the violation of women’s rights. She will also talk about setbacks and successes for gender and feminist activism and the role of the EU in promoting gender equality. Finally, she will identify the main political and social actors of the “anti-gender” movement.

Dr. Olena Strelnyk was awarded her Doctor of Sciences (Dr Habilitat) in Sociology in 2018 from the Kyiv National University, Ukraine. She is the author of “Childcare as work. A sociological perspective on mothering” (Krytyka, 2017), co-author of “Rebellious Families: Parents’ Rights Activism in Central and Eastern Europe and Russia” (Indiana University Press, 2017) and Gendering Post-Socialism. Gender norms and expectations: Between old legacies and new hierarchies (Routledge, 2018), and numerous articles on gender issues, family, motherhood and demographic politics in Ukraine. In 2016, she was visiting scholar at the Institute for Research on Women and Gender, University of Michigan (USA) in the frame of Carnegie Research Fellowship Program. Olena is also a public sociologist, activist and author of numerous articles on gender issues in Ukrainian media.

Discussant: Jana Smiggels Kavková, MA.

Jana studied Political Science in Leiden, The Netherlands. She´s been working in the field of gender equality since 2005. From 2009 to 2017 she worked as executive director of Forum 50 %, an NGO promoting equal representation of women and men in politics and decision making. As a member and later chair of Commission on equal representation of women and men in politics she cooperated on drafting a law proposal introducing electoral quotas. Jana served as a vice-chair of Council for Equality between Women and Men and board member of European Women´s Lobby. From 2016 to 2018 she was chairing Czech Women´s Lobby, a network of 30 NGOs supporting women´s rights. Currently she works as advocacy expert for RUBIKON Centre, NGO supporting people with criminal past.

Moderator: Lenka Formánková, Ph.D.