Items
Výzkumnice Blanka Nyklová s Danou Moree představí hlavní výsledky výzkumu, který začaly v reakci na proměny v oblasti domácího násilí za nouzového stavu. Více...