Items
NKC - gender a věda organizuje diskusi: Výzvy asistivních technologií. Pomocné neboli asistivní technologie (AT) slouží ke zlepšení funkčních a duševních schopností osob se speciálními potřebami, jako jsou lidé v seniorském věku. Více...