Ženy v České republice tváří tvář porodnickému násilí

Placeholder

Ženy v České republice tváří tvář porodnickému násilí

4. 10. 2017

Mgr. Bohuslav Sobotka, Předseda Vlády, Česká republika
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Ministr zdravotnictví, Česká republika
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
 

Brussels, 4. října 2017

Vážený pane předsedo vlády, Vážený pane ministře,

píšu jménem Evropské ženské lobby, největší zastřešující organizace pro lidská práva žen v Evropě. Dovolte mi, abych vyjádřila své hluboké znepokojení nad porodnickým násilím, kterému čelí ženy v České republice, což byl problém, který nám přinesla do pozornosti naše členská organizace Česká ženská lobby.

V listopadu 2016 vyzval Evropský soud pro lidská práva českého zákonodárce, aby zajistil, že bude legislativa odrážet lékařský a vědecký vývoj v této oblasti při plném respektování práv žen, zejména tím, že zajistí přiměřené podmínky jak pro pacientky, tak pro zdravotnické pracovnice/íky v porodnicích v celé zemi. Jednorázový model porodu předpokládaný dotyčnou českou legislativou, který ponechává nastávajícím matkám jen malou možnost volby porodit jinde než v nemocnici, považuje Evropský soud pro lidská práva za problém sám o sobě. Aby se bránilo porodním asistentkám pomáhat ženám při porodu doma, v případech, které se týkají těhotenství s nízkým rizikem u žen, které nejsou provorodičkami, nemůže být v demokratické společnosti odůvodněno žádným přesvědčivým argumentem týkajícím se veřejného zdraví.

Proto vyzýváme k většímu respektování práv žen a důstojnosti žen během těhotenství, porodu a po porodu v České republice. Konkrétně požadujeme legislativní změny v následujících oblastech:

  • Posílení postavení porodních asistentek v nemocnicích a podpora jejich autonomie v rámci vzdělávacího systému. Kontinuální péče poskytovaná porodními asistentkami ženám v těhotenství, při porodu a  v šestinedělí jako standard primární péče. Založení porodních center vedených porodními asistentkami. Zajištění odborné zdravotní péče v případě porodu doma.
  • Neoddělování matek a novorozenců jako součást bezpečného a zdravého porodu v porodnicích.
  • Zvyšování povědomí odborníků a široké veřejnosti o praxi založené na důkazech a také o platných zákonných normách.
  • Zajištění podpůrné péče pro poskytovatele zdravotní služeb (odborný a psychologický dohled).
  • Zveřejnění standardů péče poskytované v porodnictví.
  • Zveřejnění údajů o kvalitě poskytované péče v porodnictví.

Pevně věříme, že budou v co nejkratší době podniknuty kroky ke zlepšení situace českých žen v  porodnictví a doufáme, že uslyšíme o Vaší reakci na náš dopis.

S úctou,

Edith Schratzberger-Vecsei

Předsedkyně Evropské ženské lobby

 

Tady můžete najít originál dopisu v angličtině.