Ženy potřebují z veřejného zdravotního pojištění péči porodních asistentek

Placeholder

Ženy potřebují z veřejného zdravotního pojištění péči porodních asistentek

17. 6. 2021

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

 

obracím se na Vás v souvislosti s právě probíhající 104. schůzí poslanecké sněmovny, na které se ve středu 16. června 2021 začala ve 3. čtení projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 992/ s apelem na přijetí pozměňovacího návrhu číslo 8215, který usnadní ženám přístup k péči porodních asistentek.

O tristní situaci u nás /nízký podíl kojených dětí, vzrůstající počet žen s psychickými problémy po porodu, které se obtížně vyrovnávají s novou rolí matky, ženy s perinatální ztrátou bez dostatečné podpory.../, kdy jsou ženy diskriminovány v přístupu k péči porodních asistentek, kdy stát tuto možnost aktivně nenabízí a ženy jsou tak odkázány pouze na doporučení a indikaci lékařských zařízení, nejlépe vypovídá otevřený dopis Chci svoji porodní asistentku s konkrétními případy, podporující tento pozměňovací návrh, ke kterému se připojilo již více než 5000 signatářů.

Podporu tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřila také Pracovní skupina k porodnictví při Úřadu vlády ČR ve svém nejnovějším doporučení.

Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu a aktivní politiky státu, kdy bude doporučovat služby kontinuálně vzdělávaných porodních asistentek, které mají zákonné, profesní i praktické kompetence k poskytování podpory, psychické pomoci i pomoci s kojením a rady v rodičovství, se bude dařit zabránit dalekosáhlým zdravotním i finančním škodám, které jsou důsledkem prodlení způsobeným nedostatečnými a chybějícími službami pro ženy po propuštění z porodnice domů, v náročném období šestinedělí, při kojení, poporodních depresích a rodičovských nejistotách, v případě úmrtí dítěte obzvlášť.

Služby porodních asistentek bez indikace lékaře jsou součástí veřejných politik vyspělých demokratických společností, neboť nabízí kvalitní, bezpečný a úsporný program péče jako nedílnou součást zdravotnického systému. V souvislosti s pandemií covid, při které dochází k výraznému tlaku na péči lékařů a ženy jsou podporovány opouštět porodnice co nejdříve, je správný čas na zavedení stejného opatření i u nás. 

Apelujeme i na Vás, podpořte pozměňovací návrh číslo 8215 /k tisku 992/, který je v souladu s podporu zdraví, nejnovějšími vědeckými přístupy a ochranou práv žen a celé rodiny.

 

S pozdravem

 

Marta Smolíková

předsedkyně České ženské lobby