Novinky - 70

Placeholder

24. 12. 2018
Česká ženská lobby prosazuje fungování pracovního trhu bez diskriminace na základě pohlaví.  Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby považuje feminizaci chudoby za zásadní problém a upozorňuje na skutečnost, že ženy tvoří celosvětově většinu osob žijících v chudobě a vyzývá k řešení tohoto problému.  Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby se zasazuje o vytvoření prostředí příznivého k rodinám, dětem a rodičům.  Více...
18. 9. 2018
Od 1. září 2018 platí v České republice tzv. garance místa pro 3leté děti. Přesto se ukazuje, že pro ně není dostatečná kapacita ve školkách Více...
27. 4. 2018
V souvislosti s návrhem na zrušení povinnosti mateřských škol zajistit péči o děti od dvou let vydalo NKC – gender a věda stanovisko, v němž zajištění péče o dvouleté děti podporuje. Více...