Novinky - 70

Placeholder

29. 6. 2020
Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušila Evropskou sociální chartu. Důvodem je nepřijetí opatření k odstranění rozdílů ve mzdách žen a mužů a legislativy k podpoře vyššího zastoupení žen... Více...
20. 5. 2020
Text přináší revoluční analýzu současného makroekonomického systému a sadu doporučení k přehodnocení tohoto systému z kritické feministické perspektivy. Více...
9. 4. 2020
Otevřený dopis zmocněnkyni pro lidská práva k přizvání žen k řešení současné situace. Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby prosazuje rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v politice a ústředních orgánech státní správy. Česká ženská lobby považuje rovné rozdělení moci mezi muže a ženy za základní principy demokracie.  Více...
24. 12. 2018
Česká ženská lobby prosazuje fungování pracovního trhu bez diskriminace na základě pohlaví.  Více...