Soutež Tancem proti násilí

Placeholder

Soutež Tancem proti násilí

2. 1. 2018

Věděli jste, že každá třetí žena v České republice zažije násilí? Pojďme s tím něco udělat! Ukažme, že násilí nebudeme tolerovat. Pojďme spolu tančit proti násilí na ženách a dívkách.

Jak se zapojit?

  • Najdete si taneční parťáky - školní kolektiv, třídu, nebo zájmový kroužek.
  • Registrujte se, ať s vámi v soutěži počítáme, nejpozději do 12. 1. 2018 (POZOR termín byl prodloužen).
  • Natočte svoje taneční video! Použijte píseň Break the Chain a použijte prvky z mezinárodní choreografie. Kreativita provedení je vítaná.
  • Pošlete své video nejpozději do 29. 1. 2018 na email info@czlobby.cz.
  • Čekejte na vyhlášení vítězů a vítězek (nejpozději do 5. 2. 2018).
  • Pokud jste vyhráli, máte možnost vystoupit se svým tancem přímo na veřejné události Tancem proti násilí 2018 v Praze. Cestu za námi vám rády proplatíme. Celý kolektiv nebo třída získá také vstup do Policejního muzea a možnost navštívit Americké centrum v Praze, kde je bude čekat program

Tancem proti násilí 2018

Každý rok na Valentýna se po celém světě koná akce One Billion Rising. Během ní se sejdou lidé na náměstích a tančí stejnou choreografii. Ukazují tak, jim násilí na ženách není lhostejné. Akce má svůj specifický charakter. Tanec trochu jinak pojmou v Berlíně, jinak v Kuala Lumpur a jinak v Praze. Jak ho ztvárníte vy?

Jak vypadala akce Tancem proti násilí 2017?

 

A jak vypadala událost v San Francisku? Podívejte se tu.

Na jakou píseň choreografii natočit? Pobavte se v hodinách angličtiny o tom, o čem se v písni zpívá! „Break the Chain”.

Jak na původní choreografii vás naučí tato taneční skupina.

Odkaz na choreografii Hanky Kynychové: video.

Něco vám není jasné? Napište nám na info@czlobby.cz. Hodně štěstí v soutěži přeje tým ČŽL!

 

Pravidla soutěže Tancem proti násilí na ženách a dívkách

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže „Tancem proti násilí na ženách a dívkách“, v níž je hlavní odměnou veřejné vystoupení na akci Tancem proti násilí 2018 v Praze, na které bude výhercům a výherkyním proplacena cesta do Prahy. Celý kolektiv, třída nebo zájmový útvar zároveň získá volný vstup do Muzea Policie ČR a možnost navštívit Americké centrum v Praze, kde je bude čekat promítání filmu.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných číslovaných dodatků k tomu dokumentu. 

1. Pořadatele soutěže

Česká ženská lobby, z.s., V Luhu 715/6, Praha 4, 140 00 (dále je pořadatelská organizace). 

2. Partneři soutěže

Záštitu nad soutěží a akcí drží Policejní prezídium České republiky. Partnerem je Velvyslanectví USA v ČR a Národní divadlo v Praze.

3. Místo a doba konání soutěže

Soutěž se koná od 4. 12. 2017 do 14. 2. 2018, v České republice. Událost Tancem proti násilí se uskuteční na náměstí Václava Havla (piazzetta Národního divadla).

4. Účastnice a účastníci soutěže

Do soutěže se můžou zapojit všechny organizované školní kolektivy základních a středních škol a organizované spolky dětí a mládeže. Pro zařazení do soutěže je nutné se registrovat na tomto odkazu, a to nejpozději do 12. 1. 2018 (termín byl o 12 dní prodloužen).

5. Podmínky účasti v soutěži

Soutěží se o nelepší provedení tance na písničku „Break the Chain“, která je symbolem mezinárodní kampaně proti násilí One Billion Rising a také její české verze Tancem proti násilí. Účastnice a účastníci natočí soutěžní video, ve kterém předvedou společnou choreografii – buď v její originální nebo improvizované podobě-, na zmíněnou píseň. Kreativitě se meze nekladou, naopak, originalita v provedení je víc než vítaná. Video by nemělo přesáhnou 5 minut. Hudbu a videa pro inspiraci najdete na konci tohoto dokumentu.

Soutěžit mohou všichni, kdo splňují pravidla soutěže a kteří se registrují na odkazu do 12. 01. 2018. Registrovaní soutěžící následně pošlou svoje video s tancem nejpozději do 29. 1. 2018 na email info@czlobby.cz

Zapojit se můžou menší kolektivy nebo celé školní třídy, nikoliv jednotlivci. Každá třída a kolektiv můžou poslat jenom jedno video. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny videa, které jsou v rozporu se slušností, urážejí náboženskou či sexuální orientaci anebo národnostní menšiny, porušují práva třetích osob. 

Pořadatelská organizace si vyhrazuje právo provést kontrolu soutěžních videí a pouze vybrané zařadit do soutěže. Účastnice a účastnici soutěže dávají zasláním videa souhlas s jeho zveřejněním na webu pořadatelské organizace a na jejich sociálních sítích. 

6. Výhra

Vítězové a vítězky soutěže získají možnost vystoupit se svým tancem přímo na veřejné události Tancem proti násilí 2018, která se uskuteční 14. února 2018, od 12 hod, v Praze. O přesném místě budeme informovat.  Pokud vítězové a vítězky nejsou přímo z Prahy, budou jim jízdenky do Prahy proplaceny. Na události vystoupí i několik známých českých osobnosti.

Vítězové soutěže dále získají pro svůj kolektiv, třídu nebo zájmový útvar vstupenky do Muzea policie ČR a také možnost navštívit Americké centrum v Praze, kde je bude čekat promítání filmu. 

7. Způsob určení výherců a výherkyň

Vítězové budou vybráni na základě hlasování poroty, která bude sestavena z ambasadorů a ambasadorek události Tancem proti násilí 2018 / One Billion Rising Prague. V porotě zasedne i Hanka Kynychová - známá fitness trenérka. Jména dalších porotců a porotkyň budou zveřejněny na webových stránkách pořadatelské organizace.

8. Oznámení o výhře

Vítězové budou kontaktování telefonem nebo emailem přes kontaktní osobu uvedenou při registraci, a to nejpozději do 5. 2. 2018. V případě zájmu bude zároveň domluveno veřejné vystoupení na Tancem proti násilí, která se uskuteční 14. 2.  2018 a proplacení cesty do Prahy. Vítězové budou slavnostně ohlášeni i přímo na akci Tancem proti násilí.

Návštěva Policejního muzea proběhne v libovolném termínu, na kterém se společně domluví vítězové a pořadatelská organizace. 

Na veřejnou událost Tancem proti násilí zveme všechny, bez ohledu na vítězství. Dopravu si v tom případě hradí každý sám.

9. Zpracování osobních údajů

Pořadatelská organizace zpracovává osobní údaje účastníků a účastnic za účelem a v rozsahu nezbytném pro účast v soutěži. Data budou zpracovávána ručně i automatizovaně prostřednictvím počítačového softwaru a webových aplikací. Zpracování probíhá po dobu soutěže, dále po dobu nutnou pro vyhodnocení a vyhlášení soutěže a následně po dobu neomezenou od ukončení soutěže pro účely prezentace na webových stránkách a sociálních sítích.

Odvolání souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je povinnou součástí přihlášení se do projektu. Je dobrovolné, nicméně je podmínkou účasti v soutěži. Udělený souhlas lze kdykoli písemně odvolat, nicméně nemá vliv na již uskutečněné jednání (včetně případného zveřejnění fotografie). Pořadatel po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo zveřejněním fotografie bez zbytečného odkladu tato data odstraní. V případě, že to není z objektivních důvodů možné, vyvine pořadatel maximální možné úsilí, aby bylo daného cíle dosaženo.

Poučení

Účastník je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování údajů, o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení anebo odstranění závadného stavu a o právu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Mimořádné přerušení či ukončení soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit či zrušit, a to i bez udání důvodu.

11. Kam vyhotovený projekt zasílat

Videa zasílejte na email pořadatelské organizace, tedy na info@czlobby.cz. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů. 

Soutěž byla vyhlášená 4.12.2017.