Rovnost žen a mužů se za posledních sedm let zlepšila

Placeholder

Rovnost žen a mužů se za posledních sedm let zlepšila

23. 12. 2015

Česká ženská lobby v prosinci zveřejnila stínovou zprávu, která analyzuje vývoj společnosti od roku 2008 z pohledu rovnosti žen a mužů. Základní sdělení: Postavení žen v české společnosti se lepší, přesto není důvod k přílišnému optimismu.

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice roku 2015 vychází v roce, v němž si připomínáme dvacet let od podepsání Pekingské akční platformy OSN. Ta stanovila 12 kritických oblastí, v nichž jsou ženy celosvětově znevýhodněny proti mužům. Řada z nich se týká i české společnosti. Za nerovným postavením žen a mužů stojí hluboké stereotypy, které nejsou jen v myslích jednotlivých lidí, nýbrž jsou vtěleny do sociálních institucí, na nichž stojí naše společnost.

Současný stav je v porovnání se situací před dvaceti lety výrazně lepší. Uskutečnilo se mnoho projektů a byla zavedena politická opatření posilující rovnost žen a mužů. Mnoho změn proběhlo právě v uplynulých sedmi letech, které hodnotí tato stínová zpráva.

Pro víc, klikněte na odkaz dolů.