Projekt Voayer I. a II. stanovisko České ženské lobby

Placeholder

Projekt Voayer I. a II. stanovisko České ženské lobby

9. 5. 2018

Toto prohlášení záměrně vydáváme po skončení akce, abychom nepodporovaly propagaci výstavy.

V Praze se již dvakrát uskutečnila akce Voayer, která byla v médiích pojmenována jako „výstava nahých žen“. Akci v srpnu 2017 a v dubnu 2018 uspořádal Mario Petreje. Česká ženská lobby se ohrazuje proti informaci, která se opakovaně objevuje v médiích a to ta, že ČŽL tuto akci podporuje. Naopak, akci považujeme za velmi problematickou. ČŽL cíleně nevydávala veřejné prohlášení v době konání akce, aby tím nepřispívala k její propagaci. Vyvolání kontroverze jako reklamy zdarma bylo totiž cílem organizátora.

Podle autora „výstavy“ spočívá její unikátnost ve skutečných, oddaných a nahých ženách. ČŽL se ohrazuje proti vnímání této akce jako výstavy či dokonce umění. Jedná se o zcela komerční aktivitu, která je součástí klasického porno-průmyslu a s uměním nemá nic společného. Podle našeho názoru i podle vlastních vyjádření organizátora šlo ve výstavě především o zisk, nikoliv o společenskou diskuzi na téma sexuality a některých tabu. Za vyvoláváním kontroverze je tedy patrná snaha o připoutání pozornosti k akci, na které se lidé ukazují v podřízených pozicích a jiní si je v těchto pozicích prohlíží a dotýkají se jich. Tento koncept bez hlubší diskuze ČŽL vnímá jako podporu přijatelnosti násilí na lidech. Pokud se jedná pouze o ženy, které akce ukazuje v podřízených pozicích, pak to vnímáme jako podporu přijatelnosti násilí na ženách.

Česká ženská lobby kritizuje také to, že v pozici modelek jsou ukazovány pouze ženy. Tím tedy akce nerespektuje různorodost BDSM komunity a rolí, ale pouze prodává nahotu a podporuje společenské vnímání ženy coby sexuální hračky. Protože respektujeme pestrost lidské sexuality, nespatřujeme problém v lidské nahotě nebo BDSM jako takových. Za problematické ale považujeme komercionalizaci sexuality v porno-průmyslu, která má řadu negativních dopadů.

Tímto prohlášením se proto vymezujeme vůči tvrzení některých médií, která opakovaně a bez ověření tvrdí, že Česká ženská lobby akci podporuje.