Profesionalizace členských organizací České ženské lobby

Placeholder

Profesionalizace členských organizací České ženské lobby

2. 5. 2017

Česká ženská lobby od března 2017 začala s jednou z klíčových aktivit projektu Profesionalizace a budování kapacit ČŽL, kterou je vzdělávání členských organizací. Doposud se podařilo uskutečnit šest celodenních vzdělávacích kurzů:

  • Lobbing a fungování legislativního procesu v ČR - kurz se uskutečnil 10. března, v rozsahu 5 hodin a lektorkou byla Jana Smiggels Kavková. Hlavní témata byly způsoby, jakými je možné ovlivnit legislativní proces ze strany neziskovek, sdílení dobré praxe nebo etapy schvalovacích procesů.
  • Mediální trénink a krizová komunikace – lektory byli zkušení pedagogové z Metropolitní univerzity, katedry mediálních studií Jiří Závozda a Roman Bradáč. Mediální trénink byl koncipován jako kurz sestávající z 3 celodenních bloků po 7 hodinách. První 2 bloky se odehráli v prostorách ČŽL a byli věnováni teorii fungování médií, praktické práci s hlasem pod vedením Václava Legnera a nácviku vystupování před kamerou s odbornou analýzou. Třetí blok byl zaměřen na krizovou komunikaci přímo v prostorách studia Metropolitní univerzity, kde byly připraveny tiskové a rozhlasové zprávy, na které účastnice reagovaly písemně, telefonicky i přímo před kamerou. Trénink absolvovaly zástupkyně členských organizací ČŽL, které jsou expertkami na téma porodnictví. „Trénink probíhal v podporující uvolněné atmosféře a účastnice si z něho odnesly spoustu praktických rad a dovedností, které mohou využít ve své komunikační i lobbingové strategii,“ hodnotí organizátorka a absolventka tréninku, lobbistka ČŽL pro systémovou změnu v porodnictví, Ivana Antalová.
  • Mediální trénink – kurz se uskutečnil celkem dvakrát, v rozsahu po 7 hodin. Účastnicím bylo umožněno vyzkoušet si vystoupení před kamerou, kterého součástí bylo natočení rozhovoru a jeho následný detailní rozbor, který pomůže účastnicím profesionálněji vystupovat a reagovat i na kritická témata. Celý trénink lektoři a lektorka vedli v duchu: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

Témata dalších kurzu, které Česká ženská lobby pro svoje členské organizace připravuje:

  • Time management
  • PR a sociální sítě
  • Manažérské dovednosti
  • Facilitace a vedení týmu
  • A další …

 

Profesionalizace a vzdělávání ČŽL

28. 3. 2017

Česká ženská lobby profesionalizuje sebe i své členské organizace prostřednictvím tématicky zaměřených kurzů. Kurzy organizujeme díky projektu „Profesionalizace a rozvoj České ženské lobby“, který finančně podpořil Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost.