Problémy související s poskytováním péče během těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice.

Placeholder

Problémy související s poskytováním péče během těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice.

30. 3. 2017

Situace v ČR zůstává znepokojivá. Přes doporučení komise CEDAW i doporučení Světové zdravotnické organizacenedošlo ze strany státu k přijetí potřebných opatření vedoucích k nápravě.

Kritickými body zůstává:

  • Poskytování péče bez svobodného a informovaného souhlasu.
  • Používání rutinních postupů bez lékařské indikace.
  • Faktické znemožňování porodu s porodní asistentkou.
  • Neexistence kontroly kvality péče poskytované ve zdravotnických zařízeních.
  • Neexistence standardů péče poskytované při normálním porodu.
  • Selhávání ochranných mechanismů v případě porušení práv žen.
  • Snahy o zlepšení systému péče.

Více informací o jednotlivých bodech naleznete zde: Problémy související s poskytováním péče během těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice.