Problematika týkající se nedobrovolně sterilizovaných žen v České republice

Placeholder

Problematika týkající se nedobrovolně sterilizovaných žen v České republice

30. 3. 2017

Problematika týkající se nedobrovolně sterilizovaných žen v České republice

Situace v České republice je nadále znepokojující. Nedobrovolně sterilizované ženy nebyly do současné doby odškodněny a nic nenaznačuje posunu v této oblasti.

  • V minulých letech byl vytvořen návrh odškodňovacího mechanismu Výborem proti mučení a jinému nelidskému a ponižujícímu zacházení. Návrh byl v roce 2015 vládou odmítnut a veškeré aktivity směřující k vytvoření nového návrhu byly pozastaveny.
  • Nedobrovolně sterilizované ženy se dočkaly pouze omluvy ze strany státu. Přes opakovanou výzvu ze strany výboru CEDAW stát odmítá ženy odškodnit a nadále zůstává pasivní. Tento postoj státu není možné přijmout a ponechat otázku nevyřešenou.
  • Stát stále argumentuje tím, že ženy nevyužily možnosti soudní ochrany jejich práv. S ohledem na nízké povědomí žen o jejich právech považujeme tuto argumentaci za nesprávnou s ohledem na výklad promlčecí lhůty. S ohledem na výklad soudu, podle něhož promlčení nastane po 3 letech. Stát se doporučením CEDAW, aby došlo k posouzení tříleté lhůty nezabýval.
  • S narůstajícím časovým odstupem od samotných zákroků se šance na odškodnění snižují. Je proto nutné vyzvat znovu Český stát, aby přijal zodpovědnost za tato systémová pochybení a ve velmi krátkém čase přijal zákon o odškodňovacím mechanismu.
  • Iniciativu ze strany státu není v současné době není možné očekávat.

 

 

Soubory ke stažení: