Podpořte zajištění mediálního prostoru pro kampaň koalice Hlas proti násilí

Placeholder

Podpořte zajištění mediálního prostoru pro kampaň koalice Hlas proti násilí

23. 1. 2020

Iniciativa odborných nevládních organizací Hlas proti násilí organizuje prostřednictvím platformy HitHit.cz finanční sbírku na šíření kampaně za ratifikaci Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí. Cílem kampaně je dát hlas obětem násilí skrze šíření jejich příběhů a dostat tak tento problém do povědomí občanů ČR. 

Díky zvýšenému povědomí o  problému násilí na ženách a domácího násilí zesílí v občanské společnosti hlas, který bude apelovat na politiky a političky, aby za Českou republiku ratifikovali Úmluvu, tedy závazně potvrdili platnost a ochotu zavést tento již podepsaný dokument do praxe i u nás. Úmluva je mezinárodní smlouvou Rady Evropy zaměřená na prevenci a monitorování násilí, ochranu obětí a efektivní stíhání pachatelů domácího násilí a násilí na ženách. Úmluvu ratifikovalo již 34 států Rady Evropy, včetně 20 států EU (např. Francie, Německo, Polsko). ČR je mezi posledními 8 zeměmi EU, které ji doposud neratifikovaly.

Využití finančních prostředků

  • Získané prostředky budou použity na informování veřejnosti o Úmluvě skrze:
  • Video spot, jehož produkci i šíření je potřeba finančně podpořit.
  • Sociální sítě, kde bude veřejnost informována o faktech souvisejících s Úmluvou a aktuálním stavu jejího projednávání v ČR. Na sociálních sítích dostanou prostor i samotné oběti.
  • Tištěná média, skrze která budou odkrývány nedostatky současného systému ochrany obětí a  představována opatření, která Úmluva přináší.
  • Venkovní reklamní plochy, které budou obsahovat jednoduchá a srozumitelná sdělení související s Úmluvou a jejím pozitivním dopadem do praxe, odkazující na příslušné webové stránky a sociální sítě.

Koalice Hlas proti násilí

Nezávislá koalice nevládních organizací Hlas proti násilí. Členy koalice jsou organizace, které přímo pomáhají obětem – poskytují azyl, sociální a psychologickou pomoc, poradenství apod. V organizacích pracují experti/ky na toto téma, jsou poradními orgány vlády i ministerstev, pořádají odborné konference a zasazují se o systémové změny.

 

Šíření kampaně můžete podpořit zde.